Revision Vadestedet

Efter vi hos Revision Vadestedet er begyndt at bruge Visma Addo oplever vi, at ekspeditionen af sagerne sker hurtigere og mere simpelt.

testLeif Stolberg-Rohr Nørskov
Statsautoriseret revisor
Revision Vadestedet

Vi ekspederer vores sag hurtigere

Hos Revision Vadestedet bruger vi Visma Addo til at indhente underskrifter på de dokumenter, som vi sender til vores kunder. Det drejer sig blandt andet om årsrapporter, bilag til selvangivelser, erklæringer og referater. Før i tiden kunne der gå uger eller måneder, før vi fik disse dokumenter retur, men med Visma Addo er hele processen digitaliseret. Med Visma Addo har vi et overblik over de dokumenter, der afventer underskrifter, og hvis der er flere personer, der skal underskrive, kan vi specifikt se, hvem der skal rykkes for at få processen afsluttet. Vi har sat Visma Addo op, så der automatisk sendes rykkere, hvis et dokument ikke er underskrevet. Det har betydet, at antallet af igangværende sager er blevet reduceret, og at de generelt ekspederes hurtigere end tidligere.

Vi oplever tilfredse kunder

En del af vores kunder foretrækker stadig et personligt møde, hvor dokumenterne underskrives fysisk, men en stadig voksende del af vores kunder ser fordelene ved digital underskrift fra Visma Addo. Visma har, i løbet af den tid vi har samarbejdet med dem, udviklet flowet og fleksibiliteten i systemet. En del af denne udvikling er sket på baggrund af feedback fra os og vores kunder, og vi er sikre på, at vores kunder vil opleve en mærkbar forbedring næste gang, de underskriver nogle dokumenter.

  • Vi oplever forbedrede processer i signeringsflowet
  • Vores overblik over igangværende signeringer er forbedret
  • Vi får ekspederet vores sager hurtigere
  • Vi oplever tilfredse kunder

Om Revision Vadestedet

Revision Vadestedet er et godkendt revisionsfirma fra Næstved, der i mere end 80 år har leveret kvalitetsydelser til det danske erhvervsliv. Vores 15 medarbejdere står klar til at servicere kunderne og med Visma Addo betyder den geografiske placering mindre.

 

Få et dokument underskrevet digitalt i dag

Opret en profil på få minutter og prøv selv, hvor let det er at få underskrevet dokumenter digitalt

Prøv Visma Addo gratis

Visma Addo er en online service leveret af Visma. Vi er Nordeuropas største it-virksomhed med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder.

Visma privatlivspolitik

Visma
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 29973334