Nye funktioner og features

11. november 2016.
Vi arbejder hele tiden på at gøre Visma Addo til et bedre produkt, så det giver værdi til alle vores brugeres. Med den seneste opdatering blev der tilføjet nye funktioner og features.

Visma Addo groups

Du kan nu oprette og tildele brugere til grupper. En gruppe kan holde egne skabeloner hvorved det er muligt at oprette fx en HR gruppe, som kun indeholder skabeloner målrettet HR forsendelser, eksempelvis til ansættelser.

Flere autentifikationsmetoder

Det er nu muligt at konfigurere, på template niveau, hvordan underskriver skal identificere sig selv, når han/hun til går underskriftsportalen.

'Ok' for accept

En underskriver kan nu godkende et dokument ved et simpelt ”OK”. Dette kan benyttes i de tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt, at modtager underskriver dokumentet, men hvor afsender skal have dokumentation for at modtager, som minimum, har set dokumentet.

Visma Addo Sign Now

Med Visma Addo Sign Now kan en afsender markere, at han/hun selv skal underskrive først. I så fald underskrives den af afsender inden andre underskrivere bliver notificeret.

Personliggør transaktionsbillede

På transaktionsbilledet har brugeren nu har mulighed for at bestemme, hvilke kolonner i der skal være synlige.

Downsize underskriftbillede

Ved touch underskrift på trykfølsom skærm har underskriver mulighed for at gøre underskriften mindre, såfremt der ikke er meget plads på dokumentet.

Visma Addo er en online service leveret af Visma. Vi er Nordeuropas største it-virksomhed med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder.

Visma privatlivspolitik

Visma
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 29973334