Nyt Microsoft Office plug-in

21. November 2016. 
Vi har netop tilføjet nye funktioner samt forbedret eksisterende i Visma Addo. De nye funktioner giver både dig og dine modtagere et større udbytte af Visma Addo. Vi har bl.a. gjort det nemmere for dig som afsender at sende dokumenter til digital underskrift direkte fra Word, Excel eller PowerPoint. Læs mere om det nye Addo MS Plugin og alle de andre nye funktioner.

Microsoft Office plug-in

Nu kan nu nemt aktivere Addo Print fra dine Microsoft Office programmer som Word, Excel, og PowerPoint. Når du har installeret Addo MS Office plugin vil du få en tab ved navn 'Addo' i top menuen i både Word, Excel og PowerPoint. Klikker du på Visma Addo ikonet sendes dit dokument til Addo Print og kan derfra sende til underskrift hos din modtager.

Unik underskriftmetode og autentifikation pr. modtager

Skal flere modtagere underskrive samme dokument kan du nu vælge en unik underskriftmetode samt autentifikation pr. modtager. Tidligere var underskriftmetode og autentifikation knyttet til en transaktion, dvs. at alle modtagere af et dokumenter skulle skrive under på samme måde. Nu er disse valg knyttet til den enkelt modtager.

Afvis transaktion

Din modtager(e) har nu mulighed for afvise en transaktion - at underskrive et dokument. Afviser en modtager at underskrive, skal de tilføje en begrundelse, afvisningen vil nemlig have betydning for evt. andre underskrivere af dokumentet. Alle relaterede parter vil modtager afvisningen samt begrundelse og transaktionen kan ikke re-aktiveres igen.

Norsk BankID på mobil

Skal dine modtagere underskrive med norsk BankID kan de nu også gøre det via deres smartphone. Visma Addo understøtter nu norsk BankID mobil. Du vælger norsk BankID mobil i din skabelon eller når du tilføjer en modtager til din transaktion.

Søg på CPR/CVR på transaktionsoverblikket

Som noget nyt kan nu, i tillæg til standard kolonnerne på transaktionsoverblikket, tilføje to nye kolonner med CPR og CVR numre. Du kan vælge de kolonner du ønsker på transaktionsoverblikket til højre i toppen.

Besked ved udløbet transaktion

Udløber en transaktion vil du nu automatisk på besked via email. Derudover vil transaktion også have 'Udløbet' som status på transaktionsoverblikket.

Telefonnummer validering

Vi har forbedret og udvidet telefonnummer valideringen når en modtagers telefonnummer tilføjes. Du kan nu vælge modtagerens landekode så den korrekte validering sikres. Dermed sikrer du at du altid indtaster telefonnummeret i det rigtig format.

Visma Addo er en online service leveret af Visma. Vi er Nordeuropas største it-virksomhed med mere end 10.000 medarbejdere og 1.000.000 kunder.

Visma privatlivspolitik

Visma
Nørgaardsvej 32
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 29973334