Gå til hovedsiden

10 gode råd hvis du overvejer (engang) at sælge din virksomhed

Der er mange ting at overveje, hvis du går med overvejelser om at sælge din virksomhed. Vi giver her 10 gode råd til en god handel.

Man kan næsten dagligt læse historier i medierne om succesfulde iværksættere, som har solgt deres virksomheder til ofte astronomiske summer. Den megen omtale og de tilsyneladende mange positive ”exits” har været med til at give iværksættermiljøet et gyldent skær. Faktum er imidlertid, at det er ganske få iværksættere, som oplever at starte en virksomhed op for efterfølgende at sælge den videre med stor gevinst. I Danmark er 2 ud af 3 virksomheder efter fem år lukket ned igen[1], og blandt de virksomheder som overlever, vil kun ganske få kunne sælges med væsentlig gevinst.

Man skal således ikke starte en virksomhed op på baggrund af forhåbningen og forventningen om at ”score kassen”, men hvis man er kommet gennem det statistiske nåleøje og driver en sund forretning, er det en helt naturlig overvejelse, om man på et tidspunkt kunne forestille sig at afhænde sin virksomhed helt eller delvist.

Optimere forudsætningerne for en god handel

Hvis man tænker i disse baner, er der en række helt basale punkter, man bør tage med i sine overvejelser med henblik på at optimere forudsætningerne for en god handel.

 • Rettidig omhu. Tag dine forholdsregler i god tid. Hvis du forbereder din virksomhed til et salg, allerede inden den er til salg, står du meget bedre, når muligheden opstår.
 • Orden i penalhuset. Det er vigtigt at have orden i hele det formelle set-up omkring virksomheden. Eksempler på dette kan være:
  • Udarbejdelse af og opfølgning på budgetter
  • Mødereferater af vigtige møder
  • Styr på kontrakter med kunder, medarbejdere mv.
  • Overholdelse af gældende regler (herunder indberetning og afregning til SKAT)
  • Ansæt evt. en kompetent bestyrelse, som kan hjælpe med at følge op på disse ting.
 • Beskatning/ejerstruktur. Overvej i god tid, hvordan en handel vil blive beskattet. En holding konstruktion kan f.eks. være en relevant måde at undgå unødig beskatning – specielt hvis provenuet skal investeres i nye erhvervsaktiviteter
 • Brug rådgivere. Revisorer, advokater eller andre relevante rådgivere koster mange penge i timen, men pengene vil oftest være givet rigtigt godt ud både i forhold til at optimere handlen samt undgå faldgrubber.
 • Dokumentation/dokumentation/dokumentation. Jo bedre dokumenteret din virksomhed og dens resultater er, desto højere er sandsynligheden for at opnå en høj pris.
 • Forhold som øger virksomhedens værdi. Husk at det ikke kun er økonomiske resultater, som er styrende for, hvor meget din virksomhed kan indbringe. Hvis du kan fremvise en dokumenteret høj kundetilfredshed, høj medarbejdertilfredshed, høj produktkvalitet eller lignende vil det alt sammen være med til at forøge virksomhedens pris.
 • Styr på rettigheder og patenter. Sørg for at have styr på rettigheder, patenter, varemærker mv.. Det lyder indlysende, men alt for mange virksomheder har ikke ordentligt styr på disse ting.
 • Prisfastsættelse. Sæt dig ind i de mest grundlæggende metoder til prisfastsættelse af virksomheden, og brug evt. en revisor eller anden rådgiver som sparringspartner. Det er en fordel at have en nogenlunde realistisk forventning til, hvad virksomheden kan indbringe, når salgsprocessen påbegyndes.
 • Kontant/Earn out. Forhold dig til, hvilken risiko du kan/vil påtage dig i forhold til betaling af virksomheden. Det er naturligvis altid rarest at modtage 100 % kontant betaling for sin virksomhed. Det vil dog i mange tilfælde være fristende at indgå en såkaldt ”Earn out”, hvor en del af handelsprisen er betinget af de økonomiske resultater i perioden efter indgåelse af handlen (typisk varighed er 1-3 år). Der vil oftest kunne opnås en højere pris ved en ”Earn out” model, men det kræver til gengæld en meget klar aftale, hvor alle faldgruber tænkes igennem, således at beregningen af ”Earn out” ikke ender i en konflikt situation.
 • Fremtidig rolle. Overvej din evt. fremtidige rolle i virksomheden. Det er en typisk konstruktion, at man som sælger af virksomheden fortsætter som ansat under den nye ejer. Det kan være rigtig fint (og i mange tilfælde nødvendigt) at hjælpe sin virksomhed godt på vej i en ny ejerstruktur, men man må også være opmærksom på, at det kan være overordentligt svært ikke længere at stå ved roret selv. Det vil derfor i de fleste tilfælde være en god idé at afstemme på forhånd, hvor lang tid man skal fortsætte under nyt ejerskab.

Hvis/når man skal sælge sin virksomhed, er det naturligvis helt afgørende, at denne bygger på en sund forretningsidé – men det er ikke nok. Inddragelse af ovenstående punkter i processen vil sandsynligvis fremme mulighederne for et godt salg.

[1] Kilde: startvaekst.virk.dk

Mest læste