Gå til hovedsiden

5 ting du skal vide om Iværksætterselskab

Inden du kaster dig ud i at starte eller omdanne din nuværende virksomhed til sådan et iværksætterselskab, er der et par ting du skal være opmærksom på.

Start en virksomhed for 1 krone! Den nye virksomhedsform IVS lyder umiddelbart som et slagtilbud, men inden du kaster dig ud i at starte eller omdanne din nuværende virksomhed til sådan et selskab, er der et par ting du skal være opmærksom på.

1. Hvad er et Iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab ER et anpartsselskab og det skal behandles fuldstændig som et anpartsselskab. Forskellen ligger i, at iværksætterselskabet skal signalere til omverdenen, at der er en forskel i “kapitalindholdet” i forhold til anpartsselskabet. Der er ingen selskabsretlige begrænsninger for, hvad et IVS kan beskæftige sig med, og stiftelsen følger fuldstændig proceduren for stiftelse af et ApS.

Et IVS skal have en kapital på mindst 1 krone. Med dette skal forstås at der eksempelvis godt kan være en kapital på 10.000 kr. Derudover skal et iværksætterselskab i deres navn benytte betegnelsen »iværksætterselskab« eller forkortelsen »IVS«. Derved signalerer man til omverdenen, at man er et selskab uden den store kreditværdighed.

2. Selskabskapitalen kan alene indskydes i kontanter

Med andre ord er det ikke muligt at omdanne en personejet virksomhed og indskyde denne i et iværksætterselskab, hvilket godt kan lade sig gøre i et anpartsselskab.
Man kan altså ikke anvende sin nuværende personejet virksomhed som indskud, ligesom du heller ikke kan anvende din eksisterende computer som indskud. Denne kan du til gengæld sidenhen sælge til dit nye IVS.
For at overgå til et IVS kræver det altså en “lukning” og en “genstart” af den hidtidige personejet virksomhed, som betragtes som en en afståelse – “et salg”. Det betyder, at den personejet virksomhed skal værdiansættes og den profit du ville få ved et salg af virksomheden til den nystiftede selskab er skattepligtig. Derfor vil SKAT interessere sig meget for, om man har “flyttet værdier” fra ens personejede virksomhed til iværksætterselskabet.

3. Der skal årligt henlægges mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bunden reserve

Formålet med dette er, at bidrage til en opbygning af iværksætterselskabets kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen samlet udgør mindst 50.000 kr. Hvis overskuddet efter skat er 10.000 kr. skal der altså henlægges 2.500 kr.

4. Hæftelsen

Hæftelsen i et IVS er begrænset til selskabets kapitalgrundlag, præcist som i et anpartsselskab. Yder iværksætterselskabet en ydelse, som udløser et erstatningsansvar, er hæftelsen altså begrænset til selskabets formue på for eksempel 1 kr. Dog skal der til enhver tid være et såkaldt forsvarligt kapitalberedskab til at opfylde selskabets aktuelle forpligtelser efterhånden som de forfalder. Dette princip skal man have for øje, når man afgør, om indskuddet skal være 1 kr. eller 10.000 kr.

5. Hvordan behandles selskabet skattemæssigt?

Iværksætterselskabet betaler helt almindelig selskabsskat af selskabets indkomst.

Overvejer du at stifte eller omdanne din virksomhed til et IVS, og ønsker at vide mere, så kontakt Kristian Frederiksen på telefon 44 51 81 49 eller pr. e-mail [email protected]

Mest læste