Gå til hovedsiden

70-års reglen skal slettes fra kontrakterne inden 1. januar 2016

Fra 1. januar 2016 vil det både være ugyldigt og en overtrædelse af ansættelsesbevisloven, hvis der i en kontrakt står, at ansættelsesforholdet ophører, når medarbejderen fylder 70 år. Læs blogindlægget for mere information om lovændringen.

70-års regel
70-års regel

Fra 1. januar 2016 vil det både være ugyldigt og en overtrædelse af ansættelsesbevisloven, hvis der i en medarbejders ansættelseskontrakt står, at ansættelsesforholdet ophører, når medarbejderen fylder 70 år.

Hvis ansættelseskontrakten ikke er korrigeret inden den 1. januar 2016, kan det betyde, at virksomheden kommer til at betale en godtgørelse til medarbejderen for overtrædelse af ansættelsesbevisloven.

Hvis en virksomhed håndhæver 70-årsreglen efter den 1. januar 2016, kan det også føre til en sag om brud på forskelsbehandlingsloven. En sådan overtrædelse kan ende med en betydelig godtgørelse til den forurettede medarbejder.

Kun i to situationer kan man som virksomhed undgå at skulle fjerne 70-års reglen inden den 1. januar 2016:

  • Reglen følger af en kollektiv overenskomst og kan opretholdes i overenskomstens løbetid.
  • Medarbejdere, der fylder 70 år inden den 1. januar 2016, skal ikke have en ny kontrakt, da fratrædelsen sker inden lovændringen træder i kraft.

Visma anbefaler, at man som virksomhed allerede nu begynder at tilrette sine ansættelseskontrakter eller udsende kontraktstillæg, så ansættelseskontrakterne er korrekte senest den 1. januar 2016. Det bør samtidig overvejes at give sine ansættelseskontrakter et sundhedstjek, så eventuelle andre fejl og mangler kan blive korrigeret ved samme lejlighed.

Kontakt Visma HRM for mere information om HR- og lønadministration.

Mest læste