Gå til hovedsiden

Afskaffelse af multimedieskatten gavner innovationen

At regeringen har afskaffet multimedieskatten vil gavne innovationen, specielt når det kommer til spørgsmålet om at skabe vækst og innovation indenfor anvendelse af mobile forretningsapplikationer til smartphones. 

Med færre ledige hænder på arbejdsmarkedet bliver det vigtigere og vigtigere for samfundet, at effektivisere den offentlige sektor, hvis vi skal kunne løfte nuværende og fremtidige opgaver. En af måderne dette gøres på er ved at udnytte teknologier optimalt og frem for alt rigtigt.

Udbredelsen af smartphones og tablets er de seneste par år eksploderet, og vil uden tvivl blive et af de vigtiges betjeningselementer for fremtidens borger. Men mobilteknologien kan ikke kun gøre noget for samfundets borgere, den kan også anvendes i effektiviseringen af den offentlige sektor.

Fremtidens ældre er med helt fremme
Samtidig har vi en stor generation af erhvervsaktive, der er vokset op med internettet, sociale netværk, og online tjenester. Når denne generation når pensionsalderen, og bliver en del af den offentlige ældrepleje, så har vi alle muligheder for at inddrage borgerrettet teknologi som led i effektiviseringen, med andre ord fremtidens ældre er teknologi modne og vil forvente, at de kan betjene sig selv gennem anvendelse af teknologi. Samme sang kan synges, når det gælder uddannelses- og sundhedsområdet, her skal vi i fremtiden også være meget bedre til at tænke i innovation. På mange områder er der allerede initiativer i gang, men lysten til og modet til at arbejde med innovationsprojekter, skal dyrkes endnu mere.

En samfundsmæssig barriere er forsvundet  
Afskaffelse af multimedieskatten er et vigtigt skridt i den rigtige retning, nu er der nemlig ikke længere en barriere forbundet med, at udstyre ansatte med mobiltelefoner, som kan blive en del af et vigtigt arbejdsredskab både på og udenfor arbejdspladsen. I jagten på at effektivisere samfundet er smartphones og tablets vigtige arbejdsredskaber indenfor mange offentlige servicefag, men hidtil har det været en barriere at udstyret ikke måtte forlade arbejdspladsen.

Vi effektiviserer det offentlige Danmark
Hos Visma Consulting er vi allerede godt i gang med effektiviseringen af det offentlige Danmark. Vi arbejder med mobile forretningsapplikationer og har senest til Fiskeridirektoratet leveret en mobil app til landets fiskerikontrollører. Den mobile app er blevet et vigtigt arbejdsredskab til sikring af en bedre og mere effektiv kontrolindsats overfor det professionelle fiskerierhverv i Danmark. 

Hvis du vil vide mere om vores mobile løsninger, så er du velkommen til at kontakte os, det er noget vi brænder for og meget gerne vil snakke om.

Kontakt:
Esben Emborg
[email protected]

 

Mest læste