Visma Blog Danmark

Tiden er inde til at få mobilteknologi med i digitaliseringsstrategien

“BORGERNE KAN BETJENE SIG SELV PÅ MOBILEN. Den hurtige udbredelse af smartphones o.l. giver borgerne endnu bedre muligheder for at kommunikere digitalt med det offentlige.” – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Mange borgere kan allerede betjene sig selv på mobilen, og gør det i stadig større stil. Udbredelsen åbner for nye muligheder for det offentlige. Ikke mindst på grund af at ...

En simpel opskrift på en succesfuld digitaliserings-strategi

En simpel opskrift på en succesfuld digitaliseringsstrategi kunne begynde med at få identificeret de digitale selvbetjeningsløsninger, der vil kunne give det største udbytte og gøre dem obligatorisk én for én. Hvor er udbyttepotentialet størst? Det kan der være mange meninger om, men ville det ikke være oplagt at lade Digitaliseringsstyrelsen tage ejerskabet og finde svaret? Og i samme åndedrag erkende ...

Skal digital selvbetjening i det offentlige være obligatorisk?

 “ALLE BORGERE BETJENER SIG SELV PÅ NETTET. For alle borgere, der kan, gøres det trinvist obligatorisk at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.” – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 JA! Økonomisk set er der inden tvivl om at digital selvbetjening skal være obligatorisk. Det er bemærkelsesværdigt meget billigere at servicere borgerne digitalt end ved personligt fremmøde. Det koster en kommune i omegnen ...