Gå til hovedsiden

Det betyder den nye postaftale for din virksomhed

Den nye postaftale kan direkte påvirke en virksomheds salg, hvis de fortsat sender deres aftaler med posten.

Som et resultat af, at danskerne sender færre breve med posten end nogensinde før, valgte politikerne i går at indgå en bred aftale om at tilpasse Post Danmarks ydelser til virkeligheden. Det betyder betydelige forringelser i serviceniveauet hos postvæsenet, som nu ikke længere er forpligtet til at omdele A-post fra dag-til-dag.

Hovedpunkterne i den nye postaftale

 • Fremover vil der kun blive uddelt post fem hverdage om ugen imod de nuværende seks hverdage
 • Post Danmark fritages for deres forpligtigelse til at levere breve fra dag-til-dag, dvs. at A-breve udgår
 • Serviceniveauet omkring B-post bliver også forringet, hvilket betyder at levering inden for fire dage i stedet bliver erstattet af levering inden fem dage – betegnelsen B-post afskaffes helt
 • Post Danmark skal fremover kun omdele post til folkeregisteradresser
 • Post Danmark vil fremover ikke være underlagt at levere post mellem helligdage fx mellem den kommende Kristi Himmelfartsdag og fredagen, som ikke er en helligdag

(kilde https://www.altinget.dk/misc/Post%20aftaletekst.pdf)

Hvad betyder aftalen for virksomhederne?

Rigtig mange virksomheder sender stadig deres aftaler med kunder, leverandører og samarbejdspartnere til underskrift med posten.

Det er vigtigt for virksomhederne, at processen med at udsende og modtage kontrakten i underskrevet stand går hurtigt, og at processen i mindst muligt omfang belaster virksomheden administrativt. Med den nye aftale vil processen blive væsentligt forlænget, og kunderne vil opleve en dårligere service. Dette forhold vil med stor sandsynlighed betyde tab af omsætning og kontrakter, fordi kunden oplever processen som omstændelig, og i sidste ende vælge en anden leverandør medsmidigere og hurtigere processer.

Den nye postaftale kan på den måde direkte påvirke en virksomheds salg, hvis de fortsat sender deres aftaler med posten.

Et andet aspekt er, at Post Danmark formentlig vil tilbyde muligheden for at sende et brev fra dag-til-dag, men til en højere pris end i dag, hvilket så vil betyde at virksomhedens direkte omkostninger vil stige, såfremt man ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau til sine kunder.

Den gode kundeoplevelse er central i forhold til at fastholde kunder. Derfor er det vigtig, at I som virksomhed tænker over, hvordan I kan forbedre jeres kundeoplevelse gennem service. Det er også vigtigt at overveje, om I skal vedblive med at sende fysisk post.

Digitalisering af forretningsprocesser giver masser af muligheder

Heldigvis er der råd at hente for ovenstående. I dag er det muligt, meget enkelt at digitalisere mange manuelle processer og vel at mærke for få penge. Gevinsterne udmønter sig både i en forbedret kundeoplevelse og ofte store besparelser på de administrative omkostninger.

Selvom muligheden for at foretage digital underskrift på aftaler er kendt af mange, er der fortsat mange virksomheder, der endnu ikke har digitaliseret denne proces. Det er en skam, da der er store gevinster at hente.

Mange af de digitale services udbydes i dag som Software as a Service løsninger og kræver derfor ingen tung installation, da de ligger online. Det betyder at disse services er billige at benytte og der er mange penge at spare. Desuden betaler man ofte kun for det man rent faktisk skal bruge og man sparer de dyre konsulenttimer.

I Visma har vi indset, at der er store besparelser og effektviseringsgevinster at hente for virksomheder ved at indføre digital underskrift. Derfor har vi udviklet Visma Addo, der er en SaaS løsning, der netop digitaliserer den manuelle underskriftsproces. Og som enkelt kan tages i brug af virksomheder.

Vores kunder har oplevet store gevinster ved at indføre digital underskrift.

Nogle af fordelene er

 • Øget svarrate
 • Øget administrative besparelser
 • Spare tid, som kan bruges på mere værdiskabende arbejde
 • Bedre kundeservice

Kunne du tænke dig at prøve digital underskrift, så kan du prøve vores løsning gratis lige her www.visma.dk/addo/

Mest læste

 • Mød vores kollega Thea Rønn

  Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.

 • Den gode fratrædelsessamtale

  Den gode fratrædelsessamtale

  En fratrædelsessamtale bruges, når en medarbejder fratræder sin stilling. Den bruges af arbejdsgiver til at få “feedback” om medarbejderens erfaringer i virksomheden til brug for fremtiden, og samtalen bruges af den fratrædende medarbejder til at videregive information og få en afslutning på ansættelsesforholdet.

 • Mød vores kollega Katrine Pedersen

  Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.