Gå til hovedsiden

Det betyder den nye revisorlov for din virksomhed

Uafhængighed og uvildighed. Det er formålet med de kommende ændringer til revisorloven, der træder i kraft senest 17. juni 2016. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan loven får indflydelse på din virksomhed.

Uafhængighed og uvildighed. Det er formålet med de kommende ændringer til revisorloven, der træder i kraft senest 17. juni 2016.

Der er stigende krav fra politikere og offentligheden om transparens i virksomhedernes regnskaber. Derfor er der på EU-niveau vedtaget et regelsæt, der skal sikre virksomhederne mod interessekonflikter i rådgiverkredsen.

Er du leder i en virksomhed, betyder det, at du nu skal tage stilling til, hvordan den eksterne rådgivning skal sammensættes, og hvem der skal levere den.

Ud over øget transparens er de nye regler vedtaget for at sikre virksomhederne bedst mulig rådgivning. Som et led heri bør virksomhedernes ledelse gennemgå sit rådgiverpanel nøje i forhold til, hvilke opgaver der løses eksternt hos konsulentfirmaer og samarbejdspartnere inden for bogføring, regnskab, HR og løn samt juridisk assistance og revision.

385 PIE’er bliver berørt – i første omgang

Udkastet til lovforslaget lægger op til, at virksomheder af offentlig interesse, de såkaldte PIE’er (Public Interest Entities), skal sikre en uvildig revision ved at trække en skarp linje mellem regnskabsudførslen og den efterfølgende revision. Berørte virksomheder er eksempelvis børsnoterede selskaber, banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter.

PIE’erne:

  1. SKAL skifte revisor hvert syvende år.
  2. MÅ IKKE købe rådgivning og revision hos samme revisionsfirma.
  3. MÅ HØJST købe konsulentydelser hos den udpegede revisor for 70 % af det samlede honorar.
  4. MÅ KUN købe skatterådgivning af mindre karakter hos deres revisor.

Hvorfor disse ændringer, og hvordan skal man forholde sig som PIE?

Udover offentlig transparens er uvildighed og uafhængighed i rådgivningen som nævnt de væsentligste årsager til det nye regelsæt. Det handler om at undgå de situationer, hvor revisor både rådgiver og efterfølgende agerer kontrolinstans for selv samme regnskab. Med sådan en praksis risikerer virksomhederne, at eventuel dårlig rådgivning aldrig kommer frem i lyset.

Loftet over andelen af konsulentydelser købt hos revisoren kan umiddelbart virke som en selvmodsigelse, når lovforslaget allerede har fastlagt, at virksomhederne ikke må lade sig rådgive af revisoren. I praksis vil der dog altid være nogen rådgivning – og dermed konsulentydelser – forbundet med en revision, og dette har man derfor i forhold til PIE-virksomhederne valgt at løse med et loft på 70 % af det samlede honorar.

Kravet om rotation af revisionsfirma er igen en måde at sikre, at regnskaberne ind imellem bliver revideret af friske, uvildige øjne, frem for eksempelvis at blive vurderet af samme revisionsfirma i 25 år i træk.

Som virksomhed af offentlig interesse er det derfor uhyre vigtigt at forholde sig til, hvorvidt revisionsfirmaet i virksomhedens nuværende praksis kan siges at være uvildig – og evt. begynde at identificere nye rådgivningsmuligheder allerede nu.

Indtil videre er det kun omkring 385 virksomheder af offentlig interesse, der bliver direkte berørt af de kommende skærpelser i lovgivningen (kilde: Børsen).

Hvad med alle os andre? Hvad skal vi gøre?

Godt nok berører lovgivningen primært PIE’er, men flere eksperter forudsiger, at mange øvrige virksomheder vil følge efter, selvom loven lige nu ikke kræver det (kilde: Børsen). Dermed kan loven også få indflydelse på øvrige selskabsformer som A/S og ApS.

De nye lovændringer er på mange måder en fortsættelse og udvidelse af den ændring af revisorloven, der trådte i kraft 1. januar 2013, og som bød på en række lempelser for A/S’er og ApS’er.

Særlig interessant er, at virksomheder med revisionspligt i Regnskabsklasse B siden 2013 har kunnet vælge ’udvidet gennemgang’ i stedet for revision. Da dette skal vælges på en ordinær generalforsamling og først er gældende for det efterfølgende regnskabsår, begynder vi først at se denne løsning i effekt nu.

I en udvidet gennemgang gennemgår revisoren færre punkter, hvorfor løsningen kan være økonomisk fordelagtig. Muligheden for at vælge udvidet gennemgang er interessant for de virksomheder, der ikke behøver den ekstra sikkerhed og ”blåstempling”, en revision medfører.

Ligesom outsourcing af funktioner inden for det administrative område er det ikke alene et fagligt, men også et holdningsmæssigt og strategisk valg, om man vil vælge udvidet gennemgang eller revision, hvis man er en virksomhedstype, der har valgmuligheden.

Hvis du har revisionspligt

Hvis din virksomhed har revisionspligt, men ikke er et PIE, behøver du på nuværende tidspunkt ikke at foretage dig noget.

Ønsker du alligevel at sikre en uvildig rådgivning, står det dig frit for at opdele revision og rådgivning.

Hvis din virksomhed ligger inden for regnskabsklasse B og opfylder nogle bestemte kriterier, har du ret til at vælge udvidet gennemgang i stedet for revision. Kriterierne, som skal være opfyldte er, at virksomheden ikke må overskride to af følgende grænser to regnskabsår i træk:

  • Nettoomsætning: 89 mio.kr.
  • Balancesum: 44 mio.kr.
  • Antal ansatte: 50

Hvis du ikke har revisionspligt

Små virksomheder kan stadig helt fravælge revision og udvidet gennemgang. For disse virksomheder gælder det, at de ikke må overskride to af følgende grænser to regnskabsår i træk:

  • Nettoomsætning: 8 mio.kr.
  • Balancesum: 4 mio.kr.
  • Antal ansatte: 12

For mange virksomheder er det unødvendigt at gennemføre den grundige kontrol, en revision eller en udvidet gennemgang indebærer. For andre er det en god idé, især hvis virksomheden står over for fusion, opkøb, investering eller blot skal optage lån i banken.

Hvorvidt virksomheden bør fravælge revision og udvidet gennemgang, er noget bestyrelsen og ledelsen skal afgøre, og her er det en fordel af få rådgivning fra flere fronter.

Ønsker virksomheden at fravælge revision, betyder det, at de kan samle deres regnskabsforretninger og rådgivning ét sted, og dermed undgå omkostningen ved de ekstra arbejdsgange.

Fakta

Udkastet til lovforslaget bunder i en række EU-regler, der blev vedtaget i Europa-Parlamentet i april 2014. Det er disse regler, der senest til sommer skal være implementeret herhjemme.

Rådgivning hos Visma

I Visma yder vi rådgivning inden for juridisk HR og regnskab. Vi hjælper med juridiske udfordringer relateret til ansættelsesret, skatteret og selskabsret. Vi rådgiver og assisterer også med opgaver i relation til moms, selskabsstiftelse og virksomhedsændringer i øvrigt.

Vil du vide mere om Visma og Regnskab?

Vismas regnskabsløsninger hjælper mere end 160000 kunder med deres regnskab. Læs mere om, hvordan vi også kan hjælpe med jeres regnskab.

Mest læste