Gå til hovedsiden

Brug for mere dialog mellem politikere og erhvervsliv

Mere end 60 virksomheder var mødt om til Politisk Stormøde i Kolding, hvor et panel af folketingsmedlemmer gav deres bud på, hvordan vi skaber vækst i Danmark.

Vækst, produktivitet og opfindsomhed er nøgleord i erhvervslivet og den politiske debat herhjemme.

Derfor var det fantastisk at se mere end 60 virksomheder og et næsten fyldt politikerpanel til Politisk Stormøde i Kolding. Det var ikke bare en begyndelse på den valgkamp, som næsten er i gang – det var også en god lejlighed til at konfrontere politikerne med spørgsmålet: Hvad vil I gøre for at bidrage til at skabe mere vækst og ordentlige rammevilkår for det private erhvervsliv?

Mødet er netop et eksempel på, hvordan den fortsatte dialog mellem politikere og erhvervsliv, kan opsættes i løsningsorienterede rammer.

Højere indkomst, færre jobs

Danmark er afgjort en del af den internationale konkurrence, der har gavnet landet i så høj grad, at den gennemsnitlige dansker fra 1990-2011 har tjent 250.000 kr. alene som konsekvens af globaliseringen og den internationale konkurrence. Danmark har desuden en lav ledighed, der ligger et godt stykke under EU-gennemsnittet.  Der er dog også en bagside af medaljen. 90 af Danmarks 98 kommuner har tabt jobs, danske virksomheder har høje omkostningsniveauer og vi kæmper med en af de kraftigste urbaniseringer i EU, hvilket bidrager til at gøre Danmark mere skævt. Derfor er det nødvendigt at få sat fokus på, hvordan vi i fællesskab for gjort både vore virksomheder og den offentlige sektor mere effektive, så de på sigt kan gøre det internationale konkurrencekapløb.

Uberettiget kritik

Christiansborg mødes i disse år med voldsom kritik, der ofte resulterer i beskyldninger om politikere uden vilje til at tage det nødvendige ansvar. Jeg mener ikke, at denne kritik mod Christiansborg er rimelig. Personligt mindes jeg ikke en tid, hvor der har været større politisk fokus på skabelse af vækst og forbedring af konkurrenceevnen. Flere partier har sågar givet køb på ”hellige køer” og har søgt vækstorienterede løsninger i forbindelse med flere af de seneste finanslovsforlig og reformer.

Veloplagt politikerpanel

På trods af, at et kommende Folketingsvalg senest vil finde sted i september 2015, fandt jeg ikke, at stormødets politiske panel var præget af valgkampsfraser og kapløb om løfter, men derimod af en konstruktiv dialog om hvordan Danmark genfinder den økonomiske form og melder sig ind i det internationale vækstkapløb. Også mange spørgere i salen valgte at byde ind med gode, konkrete spørgsmål og løsningsforslag med udgangspunkt lokale, nationale og globale problemstillinger, hvilket blot bidrager til indtrykket af en vækstdebat, der har samlende karakter.

Arbejde forude

Opgaven ligger nu for politikerne i at få omsat de gode intentioner til konkret politik. Som nævnt tidligere i dette indlæg, er det lykkedes at sætte produktivitet og effektiviseringer i scene som nødvendige elementer i arbejdet med at forbedre Danmarks konkurrenceevne. Det bliver derfor spændende at følge om den kommende finanslov bliver startskuddet til et mere produktivt, effektivt og konkurrencedygtigt Danmark, eller om vækstdiskussionen tilsidesættes for andre emner, der vurderes at spille en større rolle hos de afgørende vælgergrupper i den kommende valgkamp.

Mest læste

  • Det betyder den nye revisorlov for din virksomhed

    Uafhængighed og uvildighed. Det er formålet med de kommende ændringer til revisorloven, der træder i kraft senest 17. juni 2016. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan loven får indflydelse på din virksomhed.

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.