Gå til hovedsiden

Danmarks konkurrenceevne under lup

Onsdag den 25. marts gentager vi succesen fra Kolding i efteråret med et erhvervspolitisk dialogmøde og gennemfører denne gang arrangementet i Herlev. Her kan du møde cheføkonom Steen Bocian fra Danske Bank, repræsentanter fra DI og Visma Services Danmark A/S samt en stribe kendte politikere, der giver deres bud på, hvordan vi skaber øget vækst i Danmark.

Danmarks konkurrenceevne under lup

På vej ud af krisen

Der er grund til at tro, at vi er på vej ud af krisen. Således viste Dansk Industris seneste produktivitetsrapport, at danske virksomheder genererer et større overskud og derfor i højere grad har mulighed for at investere for at skabe nye konkurrencemæssige fordele. Om end fremgangen er beskeden, så er det positivt, men vi har endnu et stort stykke arbejde foran os, hvis vi skal øge danske virksomheders lønsomhed og dermed dansk erhvervslivs konkurrenceevne og væksten i samfundet.

Helhedsløsninger nødvendige

I Visma Services Danmark A/S er vi vant til at rådgive mange virksomheder og brancher, og vi er bevidste om, at de små ændringer kan styrke en virksomheds konkurrenceevne og øge lønsomheden. Men derfor er det stadig nødvendigt med politiske helhedsløsninger, hvis vi som samfund skal trække mere kvalificeret arbejdskraft over i den private sektor, hvor fundamentet for vækst skabes.

Konkurrenceevnen under lup

Til det politiske stormøde vil Hans Engell guide os igennem eftermiddagen, hvor vi har samlet en bred vifte af eksperter og politikere. Danske Banks Cheføkonom Steen Bocian leverer overblikket over erhvervslivets spillerum inden for de økonomiske rammer. Efterfølgende vil Morten Granzau Nielsen fra Dansk Industri give os konkrete bud på, hvordan vi forbedrer konkurrenceevnen i Danmark. Granzau Nielsen har tidligere stået for DI’s forslag om at flytte 35.000 mennesker fra den offentlige til den private sektor for at imødekomme det stigende problem med veluddannede, der fravælger arbejdet i den private sektor. For at konkretisere debatten og belyse erhvervslivets egne muligheder for at forbedre rammevilkårene, vil der efterfølgende være paneldebat mellem en række politikere på tværs af det politiske spektrum.

Nødvendigt med dialog

Vi håber at se mange erhvervsinteresserede til det politiske stormøde. Dialogen mellem politikere og erhvervsliv er en nødvendighed, hvis det danske samfund i fremtiden skal være lønsomt at drive virksomhed i. Med den gode oplevelse fra det tilsvarende møde i Kolding i efteråret er det min klare forventning, at mødet vil bringe os tættere på konkrete løsninger, som både erhvervsliv og politikere vil tage med i det videre arbejde for et stærkere og mere konkurrencedygtigt dansk samfund.

Tilmelding foregår nedenfor, hvor du også kan læse programmet og se hvem paneldeltagerne er. Hurtig tilmelding anbefales, idet der er et begrænset antal pladser.

Mest læste