Gå til hovedsiden

De vigtigste nøgletal i virksomheden

Nøgletal er et afgørende redskab til at optimere forretningen. Læs om de vigtigste nøgletal her, og hvad de kan fortælle om din virksomheds økonomi.

De vigtigste nøgletal

Nøgletal er et af de vigtigste redskaber til at få overblik over virksomhedens økonomi, og hvordan den udvikler sig. Men hvilke nøgletal er de vigtigste at kende? Hvad viser de? Og hvad kan du bruge dem til?

Nedenfor får du et overblik over de vigtigste nøgletal, og hvad de kan fortælle dig om din virksomheds økonomi.

Nøgletal om indtjeningsevne

Afkastningsgrad
Afkastningsgraden viser, hvorvidt virksomheden er i stand til at generere overskud ud fra den indskudte kapital. Afkastningsgraden skulle gerne give et ”afkast”, som er højere end ved investering i et alternativ med samme risiko – f.eks. værdipapirer.

Egenkapitalens forretning

Egenkapitalens forretning viser den rente, ejeren af virksomheden får i afkast på den kapital, som denne har skudt ind i virksomheden. Egenkapitalens forrentning kan sammenlignes med indlånsrenten på f.eks. en lønkonto eller opsparing, da den viser, hvor meget ejeren får ud af at have pengene stående på denne konto. Jo højere ”renten” er, desto mere får ejeren ud af at have investeret sine penge i virksomheden.

Overskudsgrad

Overskudsgraden viser kort og godt, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der bliver til overskud. Den viser også, hvor god du er til at styre dine (variable) omkostninger og tilpasse dem til dit indtægtsniveau. Jo højere overskudsgrad du har, desto mere overskud skaber du af din omsætning.

Nøgletal om forholdet mellem omsætning og omkostninger

Dækningsgrad

Dækningsgraden viser, hvor meget af virksomhedens omsætning, der er til at dække de faste omkostninger. Har du en høj dækningsgrad, er du god til at styre dine variable omkostninger, hvorimod det modsatte gør sig gældende, hvis dækningsgraden er lav.

Nulpunktsomsætning

Nulpunktomsætningen illustrerer den omsætning, du skal have på et år for at ende med et resultat på 0. Sagt på en anden måde, så viser nulpunktsomsætningen, hvad din omsætning som minimum skal være for at kunne dække alle dine omkostninger.

Nøgletal for omsætningshastigheder

Debitorernes omsætningshastighed

Debitorernes omsætningshastighed viser, hvor hurtigt dine debitorer betaler deres gæld – og om du giver lang eller kort kredittid. Har debitorerne f.eks. en omsætningshastighed på 4, betyder det, at de betaler deres regninger 4 gange om året. Jo højere dette tal er, desto hurtigere betaler dine debitorer deres gæld.

Kreditorernes omsætningshastighed

Kreditorernes omsætningshastighed viser det samme som debitorernes omsætningshastighed – men fra din virksomheds perspektiv. Kort og godt beskriver tallet, hvor lang kredittid du selv har hos dine kreditorer. Jo lavere dette tal er, desto længere tid har du til at betale dine regninger.

Varelagerets omsætningshastighed

Varelagerets omsætningshastighed viser, hvor mange gange dit varelager omsættes på et år. Nøgletallet beregnes på baggrund af 365 dage. Et tal på 2 vil f.eks. betyde, at din virksomhed indkøber varer og sælger dem igen 2 gange på et år. Et højt tal er som regel at foretrække, da det betyder, at dine varer ikke ligger for længe på lager.

Nøgletal for virksomhedens sundhed

Soliditetsgrad

Soliditetsgraden viser virksomhedens evne til at bære et større tab. Helt grundlæggende viser tallet, hvor meget virksomheden kan tåle at tabe, før det går ud over fremmedkapitalen. En høj soliditetsgrad foretrækkes naturligvis, da du derved kan klare et stort tab uden at komme i økonomiske problemer og risikere en konkurs.

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden viser kort og godt, om du har penge til at betale dine regninger og afdrage på din gæld. Tallet viser forholdet mellem dine tilgodehavender og likvide midler og din kortfristede gæld. Jo højere likviditetsgraden er, desto bedre er du i stand til at indfri dine gældsforpligtelser – og betale dine løbende udgifter.

Hvordan ved jeg, om mine nøgletal er gode?

Nøgletal udregnes altid på samme måde, men er ikke direkte sammenlignelige fra virksomhed til virksomhed, da der er forskellige niveauer i forskellige brancher.

Dog er afkastningsgraden et velegnet nøgletal til at sammenligne med meget forskellige virksomheder, da det er uafhængigt af virksomhedernes mission, størrelse (omsætning) og kapitalgrundlag (forholdet mellem gæld og egenkapital).

Sammenligner du din virksomheds nøgletal med nøgletal fra dine tidligere regnskabsår, får du et godt overblik over, hvilken retning din virksomheds økonomi udvikler sig i. Og du bliver også bedre i stand til at handle, hvis der er et nøgletal, der udvikler sig i negativ retning.

Vil du vide, hvordan din virksomhed klarer sig på markedet, kan du sammenligne dine egne nøgletal med tal for lignende virksomheder – f.eks. dine nærmeste konkurrenter.

Få overblik over virksomhedens nøgletal med MyVisma

MyVisma er den eksterne og moderne afdeling for din virksomheds regnskab. Vi bogfører dine bilag, vi betaler dine fakturaer og vi afstemmer regnskabet. Vi tager os af hele dit regnskab, og du får overblik og kontrol. I online portalen har du konstant overblik over dine nøgletal og økonomi, så du kan træffe hurtigere og bedre strategiske beslutninger.

Mest læste