Blog

Den gode fratrædelsessamtale

En fratrædelsessamtale bruges, når en medarbejder fratræder sin stilling. Den bruges af arbejdsgiver til at få “feedback” om medarbejderens erfaringer i virksomheden til brug for fremtiden, og samtalen bruges af den fratrædende medarbejder til at videregive information og få en afslutning på ansættelsesforholdet.

Her får du et hurtigt overblik over de skattemæssige regler og fradragsmuligheder

Da Øresundbroen åbnede den 1. juli 2000, åbnede der sig også et væld af muligheder. Dog var der nok ikke mange, der havde forudset de udfordringer, der fulgte i kølvandet i forhold til beskatningen, når man bor i ét land og arbejder i et andet.

Beskatning, når man bor i Sverige og arbejder i Danmark

Det er faktisk slet ikke så svært, hvis du blot husker på hovedreglen, at du skal beskattes i det land, hvor du arbejder. Hvis du bor i Sverige og pendler hver dag til dit arbejde i Danmark, skal du betale dansk skat. Du skal ikke betale svensk skat af den løn, som du optjener i Danmark.

Udfordringen opstår, hvis du ikke arbejder 100 % i Danmark.

Danmark og Sverige har indgået en særlig aftale, der tager højde for ansættelsesforhold, hvori der indgår hjemmearbejde i Sverige, eller hvor der arbejdes lejlighedsvist i bopælslandet Sverige. Reglen er, at hvis du arbejder mere end 50% af arbejdstiden i Danmark, vil din løn fra din danske arbejdsgiver, stadig kun blive beskattet i Danmark. Der måles over enhver 3-måneders periode.

Hvilken beskatningsmetode skal vælges?

Når du bor i Sverige og skal beskattes i Danmark, kan du vælge mellem to beskatningsformer:

  • Beskatning som begrænset skattepligtig
  • Beskatning efter grænsegængerreglerne

Kort fortalt, vil du altid kunne beskattes efter reglerne for begrænsede skattepligtige.

Hvis du optjener mere end 75% af din samlede årsindkomst fra Danmark, kan du vælge at lade dig beskatte efter grænsegængerreglerne, der giver dig flere fradragsmuligheder.

Endelig skal du være opmærksom på, at selvom du bor i Sverige, kan du have mulighed for at anvende 26%-skatteordningen (ekspertskatteordningen), hvis din månedlige lønpakke er på mindst kr. 61.500, og du herudover opfylder de øvrige krav. Du kan læse mere om ekspertskatteordningen her.

Oversigt vedrørende fradrag

Nedenfor finder du en oversigt vedrørende de fradrag, du kan opnå som henholdsvis begrænset skattepligtig og ved beskatning som grænsegænger.

  
Begrænset skattepligt
Beskatning som grænsegænger
(mindst 75% af din samlede årsindkomst skal komme fra Danmark)
Personfradrag
Hvis du har arbejdet hele året i Danmark får du fuldt personfradrag (2015: 43.400 kr). Har du kun arbejdet en del af året i Danmark, kan du bede om et forholdsmæssigt person­fradrag, hvis du anmoder om en ”helårsberegning” af dine indkomster. Om det kan betale sig at ”helårsomregne” med tilhørende personfradrag afhænger af din indkomst.Som grænsegænger indregnes dit personfradrag automatisk. Mulighed for sambeskatning med ægtefælle, hvilket er en fordel, hvis ægtefællen har ingen eller lav indkomst, da du får mulighed for at anvende ægtefællens uudnyttede bundfradrag.
Befordringsfradrag
Almindelig befordringsfradrag fra din bopæl i Sverige til din arbejdsplads i Danmark. Du får også fradrag for kørsel over Øresundsbroen:Bil: 50 kr/passage (2015)Tog: 8 kr/passage (2015)Samme som ved begrænset skattepligt.
Fagforening
Fradrag op til 6.000 kr (2015).Samme som ved begrænset skattepligt.
A-kasse
Fradrag for A-kassebidrag, hvis beløbet ikke kan fratrækkes i Sverige.Samme som ved begrænset skattepligt. Mulighed for at fratrække indbetaling til en privat svensk lønforsikring.
Pensionsopsparing
Fradrag for indbetaling til privat svensk pensionsordning, hvis mindst 75% af den årlige indkomst kommer fra Danmark. Du behøver ikke at have valgt beskatning efter grænsegængerreglerne. Fradraget er begrænset af beløbsgrænserne i begge lande.Samme som ved begrænset skattepligt.
Gaver til velgørenhed
Ikke fradragFradrag (2015: 15.000 kr)
Fradrag for renteudgifter
Ikke fradragFradrag for private renteudgifter i Sverige, herunder også renteudgifter til bolig og studielån.
Bidrag til efterløn
Ikke fradragFradrag
Underholdsbidrag
(Børne- og ægtefællebidrag)
Ikke fradragFradrag

Drag