Gå til hovedsiden

Den nye årsregnskabslov 2015

Den 21. maj 2015 vedtog Folketinget en ændring af årsregnskabsloven – den største ændring siden 2001. Lovændringen medfører over 150 ændringer, og det er derfor vigtigt at tage stilling til, hvilken indflydelse ændringerne får. Læs blogindlægget og deltag i morgenmødet den 19. november 2015 i Herlev.

Den 21. maj 2015 vedtog Folketinget en ændring af årsregnskabsloven – den største ændring siden 2001. Lovændringen medfører over 150 ændringer, og det er derfor vigtigt at tage stilling til, hvilken indflydelse ændringerne får.

Baggrunden for ændringerne i den nye årsregnskabslov er:

 • Krævede ændringer ifølge det nye regnskabsdirektiv
 • Lempelsesmuligheder ifølge det nye regnskabsdirektiv
 • Internationalisering af årsregnskabsloven – tilpasning til IFRS

Ikrafttrædelse

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere med mulighed for førtidsimplementering for regnskabsår, der afsluttes den 31. december 2015 eller senere. Vælger man at førtidsimplementere ændringerne, skal det bemærkes, at alle ændringer skal implementeres. Derudover skal det beskrives i anvendt regnskabspraksis.

Krævede ændringer ifølge det nye regnskabsdirektiv

Der fjernes en række krav i den nuværende lov, som erstattes med nye og for nogles vedkommende tidligere kendte krav, såsom oplysning af antal ansatte. Ændringerne sker som led i maksimumsharmoniseringen, der gør, at der ikke kan kræves flere oplysninger i regnskabet, end de krav der følger af det nye regnskabsdirektiv.

Lempelsesmuligheder ifølge det nye regnskabsdirektiv

Overordnet kan de væsentligste lempelsesmuligheder listes i følgende punkter:

 • Som en del af regnskabsklasse B bliver der indført en ny type virksomhed – de såkaldte mikrovirksomheder. Disse virksomheder bliver fritaget for en del regnskabskrav.
 • Størrelsesgrænserne i regnskabsklasse B og regnskabsklasse C-mellem bliver forhøjet. Bemærk, at dette vil påvirke grænsen for, hvornår der skal udarbejdes koncernregnskab.
 • Der er indført en ny måde at opgøre nettoomsætningen på.
 • Ændringer til de nuværende regnskabsskemaer.

Internationalisering af årsregnskabsloven – tilpasning til IFRS

Siden årsregnskabsloven fra 2001 er der opstået et stigende antal forskelle imellem årsregnskabsloven og IFRS. Det er derfor blevet besluttet at tilpasse den nye årsregnskabslov til IFRS og at gøre tilpasningen mere dynamisk til fremtidige IFRS-ændringer. Der er blandt andet sket en tilpasning inden for indregning og måling samt oplysningskrav.

Fremover vil det være de til enhver tid gældende IFRS-standarder, der skal anvendes som fortolkningsgrundlag ved tvivlsspørgsmål. Angiver årsregnskabsloven dog en specifik behandling, kan IFRS ikke anvendes som fortolkning for at gøre noget andet.

Da det er muligt at førtidsimplementere ændringerne i årsregnskabsloven, er det anbefalelsesværdigt at sætte sig ind i ændringerne allerede nu. For nogle virksomheder vil være relevant at anvende den nye årsregnskabslov tidligere end 2016. For de virksomheder, hvis regnskabsår begynder den 1. januar 2016 eller senere, kan der være ændringer, der bør implementeres i økonomiafdelingens daglige arbejde allerede fra den 1. januar 2016.

Deltag i morgenmøde den 19. november

Ønsker du at vide med om den nye årsregnskabslov, så deltag i morgenmødet den 19. november i Herlev. På mødet går vi i dybden med udvalgte ændringer i årsregnskabsloven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de områder, der er relevante for jeres virksomhed.

Vil du vide mere om Visma og Regnskab?

Vismas regnskabsløsninger hjælper mere end 160000 kunder med deres regnskab. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe med jeres regnskab.

Mest læste

 • Visma trækker i trøjen for en god sag

  I dag er det 1. marts og dermed også forårets første dag i kalenderen. Det har dog ikke været det, der har været det store samtaleemne i Visma House i Carlsberg Byen i dag men i stedet har vi markeret #fodboldtrøjefredag med farverige fodboldtrøjer, konkurrencer og stadionplatte for at støtte om Børnecancerfondens årlige indsamlingsdag.

 • Ret til provision under ferien?

  Får din medarbejder provision, skal du være opmærksom på, at vedkommende har ret til at blive kompenseret for den mistede provision under ferien. Men hvordan skal løn under ferie beregnes, når medarbejderne også får udbetalt provision? Er du nysgerrig, så læs mere her.

 • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

  Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.