Gå til hovedsiden

Digitaliser Danmark 2012

Igen i år deltager over 1000 personer med interesse i digitalisering af Danmark på den  traditionsrige, årlige konference: Digitaliser Danmark. I år er det Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen), der har overtaget stafetten for konferencen fra IT- og Telestyrelsen.

Der er mange spændende sessioner og aktiviteter på programmet, f.eks. Rammer og
mål for digitaliseringen, Agile metoder med fast grund, Metoder til at flytte borgerne til de digitale kanaler, Fremtidens by er smart (Keynote) samt Styring af digitaliseringen. Især sidstnævnte er jeg spændt på. Her vil Ralf Klitgaard Jensen (KL), Jens Andersen (Region Sjælland) og Lars Frelle-Petersen (Digitaliseringsstyrelsen) diskutere ud fra hver deres perspektiv ud fra oplægget: “Styring af digitalisering er under forandring – både i relationen mellem det offentlige og private leverandører og mellem de forskellige offentlige myndigheder i Danmark.

Med både KL, en region og Digitaliseringsstyrelsen repræsenteret, giver det en rigtig god mulighed for at diskutere styring ud fra de tre perspektiver set i forhold til en samlet og koordineret styring af digitaliseringen i Danmark.

Især glæder jeg mig til at debattere spørgsmål som:

  • Hvem er det, der styrer digitaliseringen?
  • Hvad er (for-)målet med styring af digitalisering?
  • Er der overhovedet brug for særlig fokus på styring af digitalisering, kommer det ikke af sig selv?
  • Hvordan vi kan styre overordnet i Danmark, når der er mange politisk selvstændige organer, der hver for sig træffer beslutninger på deres forretningsområder?

Det bliver en spændende session!

Mest læste

  • Det betyder den nye revisorlov for din virksomhed

    Uafhængighed og uvildighed. Det er formålet med de kommende ændringer til revisorloven, der træder i kraft senest 17. juni 2016. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan loven får indflydelse på din virksomhed.

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.