Gå til hovedsiden

En produktejers beretninger fra fronten – del 3

Dette er tredie del af en serie, hvor jeg fortæller lidt om de udfordringer og erfaringer, jeg har gjort mig i rollen som produktejer for implementering af en agil udviklingsproces i Visma Consulting.

Første del satte scenen, anden del omhandlede organisering, og i dette afsnit vil jeg komme ind på, hvilke leverancer vi lagde ud med.

I sin natur er agile en ret lavteknologisk proces, hvor der er fokus på samarbejde mellem teammedlemmer i stedet for værktøjer og dokumentation. Hvis jeg tænker tilbage på de interne procesforbedringer, jeg har oplevet gennem min karriere, har det primære produkt i disse projekter, været en omfattende dokumentation  – gerne koblet med en intranetsite. På en tidligere arbejdsplads blev der ligefrem joket med, at nye medarbejdere havde forvildet sig ind på processitet og aldrig set siden :-).

Kufferten og den agile guide

Den grøft ville vi ikke falde i, så procesgruppen besluttede, at vores dokumentation skulle holdes på et meget lav-praktisk niveau, og klinisk renses for unødigt fyld. Vi fandt snart ud af, at dette var en større udfordring end vi havde regnet med – det er let bare at skrive løs, men meget svært at trække essensen ud, så det kan være på 1 eller 2 sider. Desuden besluttede vi, at guiden også skulle være en fysisk ting, så vi laminerede de enkelte sider, og kørte efter samme princip som kogebøgerne fra 70’erne: Det skal være simpelt at tilføje nye sider efterhånden som samlingen udvider sig. Nedenstående illustration viser forsiden på vores agile guide.

Et medlem af procesgruppen kom med den idé, at vi skulle levere en fysisk kuffert til de projekter, der skulle ud på en agil rejse. Den idé blev hurtigt købt, og vi begyndte at tænke over, hvilke sager der skal med i en sådan kuffert. Oplagt er selvfølgelig guiden, som støtter teamet i processen. Indholdet i guiden er hjælp til:

  • Sprintplanlægning
  • Release / faseplanlægning
  • Estimering
  • Format for product backlog / sprint backlog (taskboard)
  • Roller
  • Logistik / fysiske rammer
  • Test i agile projekter (unit test i V1, Accepttest drevet udvikling i V2)
  • Rapportering
  • Gode råd

Her er en figur, der viser sprint planning, som beskrevet i guiden:

Derudover indeholder vores kuffert estimeringskort til planning poker, skabeloner til backlog og user stories, pivedyr, pomodoro’s, super sticky notes, konsulent klister og magnettape. Alt sammen gode ting til støtte under både etablering af faciliteter i udviklingslokale til støtte i det daglige arbejde.

“Kufferten” er blevet rigtigt godt modtaget af vores projekter, og vi har løbende måtte anskaffe flere, for den er et must-have for selv erfarne projekter. Vi arbejder pt. på en version 2, hvor vi vil opdatere indholdet, baseret på de tilbagemeldinger vi har fået fra projekterne.

Startpakke

Sammen med vores eksterne coach har vi ydermere strikket en startpakke sammen, hvor et nystartet projekt tilbydes coach støtte i forbindelse med alle elementerne i et agilt projekt. Ydermere har vi sat en timepulje af, hvor projektdeltagerne selv aftaler med coachen, på hvilke områder de godt kunne tænke sig lidt ekstra bistand. F.eks. har vi haft et projekt, hvor testeren ikke havde arbejdet i et agilt projekt før, og så brugte de lidt tid på at gennemarbejde et par scenarier.

Nedenstående figur viser hvilken støtte de konkrete udviklingsprojekter får fra både procesgruppen og eksterne parter.

Starthjælpen består, ud over coach startpakken, af et kort møde, hvor vi gennemgår en checkliste og hermed får identificeret projektets forudsætninger for at arbejde agilt, og hvor vi særskilt skal sætte ind.

I den næste del, vil jeg komme ind på en anden central leverance, nemlig hvordan den agile leverancemodel skal hænge sammen med en overordnet styringsramme – i vores tilfælde PRINCE2, og hvordan vi kommer godt igang med projektet gennem et fokuseret Sprint.

Mest læste