Skip to main content

Tiden er inde til at få mobilteknologi med i digitaliseringsstrategien

“BORGERNE KAN BETJENE SIG SELV PÅ MOBILEN. Den hurtige udbredelse af smartphones o.l. giver borgerne endnu bedre muligheder for at kommunikere digitalt med det offentlige.” – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Mange borgere kan allerede betjene sig selv på mobilen, og gør det i stadig større stil. Udbredelsen åbner for nye muligheder for det offentlige. Ikke […]

“BORGERNE KAN BETJENE SIG SELV PÅ MOBILEN. Den hurtige udbredelse af smartphones o.l. giver borgerne endnu bedre muligheder for at kommunikere digitalt med det offentlige.” – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015

Mange borgere kan allerede betjene sig selv på mobilen, og gør det i stadig større stil. Udbredelsen åbner for nye muligheder for det offentlige. Ikke mindst på grund af at smartphones i dag har indbygget avanceret teknologi, som med den rette anvendelse, kan betyde store effektiviseringsgevinster. En stadig større del af de mobile enheder, som borgerne benytter, er således udstyret med alt fra trykfølsom skærm over talegenkendelse til kamera og GPS.

Mange af disse teknologier har allerede vist deres værd i mobile applikationer. Men for at få det fulde udbytte af mulighederne i smartphones og tablets, er der brug for at forretningens digitaliseringsstrategi får tilføjet et afsnit om, hvordan mobilteknologi skal være med til at indfri forretningens mål og realisere de planlagte gevinster.

Tiden er inde, og det der skal til for at få mobilteknologi med i forretningens digitaliseringsstrategi er viden om flere vigtige elementer, når mobile it-løsninger skal realiseres. Det drejer sig i særdeleshed om:

  • Mobile platforme (bl.a. IOS, Android, Windows Mobile/Phone).
  • App typer (herunder native, cross platform, web App, mobilt website)
  • Distribution (via App Store, Android Marked, Windows Phone Marketplace, website + URL, Mobile Device Management)
  • Forretningsmodel (skal vi betale penge for distribution eller skal vi tage penge for anvendelse og adgang til data)
  • Sikkerhed (eksempelvis skalsikring, remote wipe, datakryptering)
  • Hardware (fx trykfølsom skærm, højttaler, mikrofon, kamera, gyroscope, accelerometer, kompas og GPS m.m.)
  • Brugernes adfærd (så som situationsbestemte hændelser og just-in-time beslutninger)
  • Vedligehold (bl.a. versionering, opdatering og fejlhåndtering)

Når denne viden er tilvejebragt kan forretningen begynde at forholde sig til og arbejde med det helt centrale spørgsmål: Hvad kan de mobile applikationer gøre for forretningen? Og den kan lade de overordnede svar herpå indgå i digitaliseringsstrategien i form af målbare gevinster.

Mest populære