Gå til hovedsiden

Fakturaer der overstiger 10.000 kr. skal betales digitalt

SKAT har i kampen mod sort arbejde pr. 1. juli 2012 indført en regel om, at regninger for ydelser, som overstiger 10.000 kroner skal betales digitalt.

Regnemaskine

Hvilke køb er underlagt reglerne om digital betaling?
• Reglerne gælder kun ved køb af ydelser (fx installation af et tv)
• Reglerne gælder ikke rene varekøb (fx hvis du køber et tv og selv installerer det)

Du hæfter for din leverandørs snyd med skat og moms
Hvis SKAT opdager, at din leverandør ikke har betalt skat og moms, og du har betalt mere end 10.000 kr. kontant, så kan SKAT kræve, at du betaler den moms og skat, som din leverandør skulle have betalt. For at undgå at hæfte for andres snyd, kan du vælge at betale køb for mere end 10.000 kr. digitalt.

Hvad er digital betaling?
Digital betaling indbefatter betalinger:
•Med dankort
•Via netbank
•På posthuset eller i banken

Betaling med check opfylder ikke kravet om digital betaling. Hvis du alligevel betaler med check eller kontant, har du mulighed for at indberette dette til SKAT, hvorefter du ikke længere hæfter hvis sælgeren snyder. Indberetningen skal dog senest ske 14 dage efter, du har betalt, dog senest en måned efter, du modtog fakturaen.

Mest læste