Gå til hovedsiden

Fast-track ordning: Nye regler for arbejds- og opholdstilladelser

Få styr på de nye regler omkring ansættelse af medarbejdere fra 3. lande (lande udenfor EU). Fra 1. april 2015 bliver det lettere og hurtigere at få opholds- og arbejdstilladelser for udenlandske medarbejdere – den såkaldte fast-track ordning.

Medarbejdere fra udlandet

Livet bliver lettere for flere danske virksomheder den 1. april 2015

Den 1. april 2015 bliver livet lettere for virksomheder, der ønsker at ansætte medarbejdere fra 3. lande (lande uden for EU). I dag kan lange sagsbehandlingstider i forhold til arbejds- og opholdstilladelse betyde, at en medarbejder fra udlandet først kan begynde at arbejde lang tid efter, at vedkommende er ansat i Danmark.

Fast-track ordningen

Den nye ordning hedder fast-track ordningen, og indebærer en hurtig og fleksibel jobstart for udenlandsk arbejdskraft. Den udenlandske medarbejder kan således påbegynde arbejdet i Danmark, umiddelbart efter at der er indgivet en ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse.

Ud over den hurtige jobstart indebærer fast-track ordningen, at den udenlandske medarbejder kan arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet, uden at reglerne om bortfald af opholdstilladelse ved udrejse fra Danmark træder i kraft.

Den nye fast-track ordning gælder både for private og offentlige virksomheder.

Hvilke virksomheder kan omfattes af fast-track ordningen

Fast-track ordningen kan kun anvendes af virksomheder, der er certificerede.

For at opnå certificering skal følgende betingelser være på plads:

 • Løn og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter danske forhold. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, skal den erklære, at den opfylder dette krav.
 • Der skal være minimum 20 fuldtidsansatte i den danske virksomhed.
 • Virksomheden må ikke være ramt af lovlig arbejdskonflikt.
 • Virksomheden må ikke på tidspunktet forud for certificeringen have alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet (f.eks. rød smiley).
 • Virksomheden må ikke inden for de seneste to år gentagne gange eller med bøde på mindst 20.000 kr. være straffet efter udlændingeloven.
 • Virksomheden skal have deltaget i et vejledningsmøde hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ansøgning om certificering

Ansøgningen om certificering i henhold til fast-track ordningen, skal indgives digitalt. Der skal betales et gebyr for at få en ansøgning behandlet. En certificering er gældende i 4 år, men kan inddrages, hvis betingelserne for certificering ikke længere er tilstede.

Vil du vide mere

Hvis du er interesseret i at høre mere om fast-track ordningen og medarbejdere fra udlandet, er du velkommen til at kontakte Pia Schnell, ansvarlig for HR Legal i Visma på +45 60 53 18 95.

Mest læste

 • Mød vores kollega Thea Rønn

  Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.

 • Den gode fratrædelsessamtale

  Den gode fratrædelsessamtale

  En fratrædelsessamtale bruges, når en medarbejder fratræder sin stilling. Den bruges af arbejdsgiver til at få “feedback” om medarbejderens erfaringer i virksomheden til brug for fremtiden, og samtalen bruges af den fratrædende medarbejder til at videregive information og få en afslutning på ansættelsesforholdet.

 • Mød vores kollega Katrine Pedersen

  Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.