Skip to main content

Fokus: Hvordan skabes den succesrige smartphone app

Desværre kan vi ikke opstille formler for hvordan man opnår succes med smartphone apps, men når det kommer til brugernes opfattelse af, hvad den gode mobil service er, så har vi nogle helt klare pejlemærker og erfaringer. Udover at løsningen skal servicere brugerne på den rigtige måde, så er design og brugervenligheden en af de allervigtigste succesparametre, når smartphone […]

mobiltelefon


Desværre kan vi ikke opstille formler for hvordan man opnår succes med smartphone apps, men når det kommer til brugernes opfattelse af, hvad den gode mobil service er, så har vi nogle helt klare pejlemærker og erfaringer. Udover at løsningen skal servicere brugerne på den rigtige måde, så er design og brugervenligheden en af de allervigtigste succesparametre, når smartphone projektet skal realiseres. I dette indlæg vil jeg introducere dig for 4 områder hvor du kan medvirke til at gøre en forskel næste gang du stiller krav til dig selv, din organisation og din app leverandør.

1. Definer dit mobile brand

Interaktionen med en mobil applikation bør afspejle historien om det pågældende brand, så genkendelsen, anerkendelsen, loyaliteten og tilfredsheden bliver en del af oplevelsen i din løsning. Gem derfor ikke dit brand i et anonymt rammesystem, men identificere i stedet de kendetegn som fortæller mest om dit brand, eksempelvis: stemninger, funktioner, grafik, billedsprog, tekst, skrifttyper eller animationer, og overfør dette til din mobile app.

2. Skab den rette værdi for brugerne 

Flere gang har jeg stået i situationen, hvor ønskelisten til den mobile funktionalitet har været lang og omfangsrig. Dette er heldigvis et luksus problem, når man lige har afsluttet en idégenereringsfase, men når man kommer ud på den anden siden af idéfasen, så er det vigtigt at være kritisk overfor egne og andres idéer. Vi lader os heldigvis begejstre over de mulighederne som teknologien tilbyder, men vi må altid huske på, at hvis idéerne ikke giver mening i brugernes mobile hverdag, så vil begejstringen hos brugerne blive kortvarig.

At skabe synlighed omkring en app handler om mere end en aggressiv markedsføring, selv de største markedsføringsbudgetter kan ikke skabe mobile succes, måske kan de kick-starte dem, men hvis ikke de mobile services giver mening i brugernes mobile hverdag, så vil du opleve, at når markedsføringskampagnen slutter, så holder brugerne også op med at benytte din app.

Når dine idéer vurderes, er det vigtigt, at vurdere dem ud fra, hvor ofte dine potentielle brugere har behov for de mobile services, for har din app ikke potentiale til at blive besøgt ofte nok, så vil din app også være i farezonen for at blive glemt og derved ikke være en del af brugernes mobile hverdag. Men denne situation kan undgås, hvis vi i stedet tænker dit produkt ind i en daglig sammenhæng, som giver mening for brugerne.

Sælger du fx. lystfiskerudstyr så kan du udover at skabe en mobil platform til salg af dine produkter, skabe en app som kunne blive lystfiskernes foretrukne app til alt vedrørende deres interesse. Det hele handler om at tænke dit produkt ind i en daglig sammenhæng som giver mening for brugerne.

3. Målret funktionaliteten til det konkrete behov

Ethvert funktionelt element du putter i din mobile applikation vil medvirke til at øge den brugermæssige kompleksitet, det er derfor vigtigt, at du økonomiserer med funktionen, så du hele tiden guider brugeren igennem din app. Faktisk er det lidt paradoksalt, at desto flere funktioner du giver brugeren, desto dårligere bliver din mobile løsning. Men det handler altid om en afvejning og en balance, som skal vurderes i forhold til løsningens formål.

Nedenstående eksempel er fra en mobil applikation til bestilling af koncertbilletter. I det første eksempel ser vi en klar og entydig formidling, hvor brugeren ikke er i tvivl om, hvor i processen man er. I eksemplet til højre ønsker man at give brugeren mulighed for at læse anmeldelser, se en kalender, og læse om spillestedet, alt sammen elementer som medvirker til at øge kompleksiteten for brugeren. Disse elementer kan sagtens have værdi for brugeren, men det gælder om at vise dem i den rette kontekst.

ux design på to mobiltelefoner

I ethvert mobilt projekt skal du i samarbejde med din leverandør, sikre at du inden projektets realisering laver en gennemarbejdet informationsarkitektur. Informationsarkitekturen formål er at sikre den rette balancen mellem kommunikation og interaktion.

4. Fokuser på ventetider

Som smartphone bruger kan man med rette blive irriterer over langsomme apps og lange svartider, men desværre kan vi ikke altid kontrollerer de reelle svartider i en applikation, ofte er der eksterne faktorer, som har indflydelse, det mobile datanetværk kan køre langsomt, eller eksterne services kan have lange svartider. Men ved at have fokus de områder i brugerflowet, hvor der ligger skjulte risici, så kan vi minimerer brugernes oplevelse af det, som opfattes som lange ventetider. Det handler om at nedbryde kritiske funktionsområder i sekventielle funktionsoplevelser. Vi skal nedbryde funktioner, vi tidligere har defineret som et trin, til flere trin, så de derigennem gøres til en del af brugeroplevelsen.

Lad mig illustrer det med et eksempel fra et søgeinterface til kontaktpersoner. Normalt ville man definere denne proces som, at man angiver sit søgekriterium og bliver præsenteret for et resultat. I processen kan der opstå en ventetid, som opleves som en træghed i applikationen. Men ved at opdele samme proces i flere trin, er det muligt at minimerer brugerens oplevelse af ventetiden og gøre ventetiden til en del af brugeroplevelsen.

Eksempel:

 1. Brugeren angiver sit søgekriterium
 2. Brugeren får oplyst, at resultatet er ved at blive hentet
  (applikationen henter første sekvens)
 3. Resultatet vises, og brugeren kan nu danne sig et indtryk af resultatet
 4. Brugeren kan se at billederne er ved at blive hentet
  (applikationen henter anden sekvens)
 5. Brugeren har det færdige søgeresultat, men er undervejs blevet præsenteret
  for resultatet i bidder.
ux design på 4 mobiltelefoner


Vi kan sammenligne ovenstående proces med, hvordan vi mennesker kommunikerer med hinanden. Hvis person A spørger person B om et spørgsmål, så ville person B aldrig skrive svaret på et stykke papir og efterfølgende give det til person A. Vi foretrækker i stedet, at person B begynder at formulerer og fortælle os svaret, det giver en langt hurtigere og bedre kommunikationsform.

Jeg håber, at de 4 ovenstående punkter, har givet dig indsigt og inspiration til, hvordan du kan medvirke til at skabe de rette omstændigheder for en succesrig smartphone app. Hvis du har lyst til vide mere om, hvordan du planlægger den gode mobile app,  så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt:
Esben Emborg
esben.emborg@visma.com

Læs også:

[related_posts limit=”3″ image=”0″]

Mest populære