Ny lov om jobklausuler

Fravalg af revision

Er du opmærksom på, at du kan fravælge revision og opnå store besparelser?
Du kan spare penge på din revisor. Det fremgår af en ny undersøgelse, som organisationen Arbejdsgiverne har foretaget blandt deres 2.250 medlemsvirksomheder. Her svarer 64 procent af de adspurgte virksomheder, at de ikke var klar over muligheden for at fravælge revision.* Fravalget af revisionen betyder mindre arbejde for revisor og dermed en besparelse på revisorhonoraret.

Forudsætninger for fravalg af revision
Små virksomheder har siden 2006 kunne fravælge revision af årsrapporten og endnu en lempelse af kravene sidste år betyder, at et revideret regnskab i dag kun er lovpligtigt for virksomheder, hvis de for to regnskabsår i træk overskrider to af følgende tre grænser:

  • En balancesum på 4. mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 ansatte i løbet af et regnskabsår.**

Hvordan får jeg fravalgt revision
Fravalg af revision kræver en vedtagelse på virksomhedens ordinære generalforsamling, en ændring af vedtægterne og et notat i ledelsespåtegningen til årsrapporten i det år hvor der træffes beslutning om fravalg af revision. Fravalget af revisor og de ændrede vedtægter skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Ønsker du at høre mere om dine konkrete muligheder for at fravælge revision, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

* Kilde: www.berlingske.dk
** Kilde: www.erhvervsstyrelsen.dk

Jaspar har en uddannelse fra Copenhagen Business School (CBS) i Finansiering og Regnskab og har arbejdet som revisor i Visma Services Danmark A/S siden april 2013. I forbindelse med studiet har han været tilknyttet Institut for Regnskab & Revision på CBS, som forskningsassistent. Han ligger i sit arbejde stor vægt på høj fagliglighed og en god behandling af sine kunder.