Gå til hovedsiden

Gartners top 10 over strategiske teknologitendenser for 2016

Gartner præsenterede i slutningen af 2015 deres årlige top 10 over teknologitrends, som vil være strategiske for de fleste organisationer i 2016.

Analysefirmaet Gartner præsenterede i slutningen af 2015 sin årlige top 10 over teknologitrends, der vil være strategiske for de fleste organisationer i 2016. Med strategiske teknologitrends mener Gartner teknologitentendenser, som potentielt kan medføre store konsekvenser for organisationer fx for forretningen, brugerne, IT, investeringer, eller risikoen for at være for sent ude i forhold til at tilpasse sig udviklingen, og som påvirker organisationens langsigtede planer og initiativer.

De strategiske teknologitrends for 2016 er:

The Device Mesh

«The Device Mesh», eller Internet of Things (IoT), referer til det øgede omfanget af enheder vi bruger til at tilgå applikationer og information, eller til at handle med mennesker, samfund, myndigheder og virksomheder. Det inkluderer mobile enheder, kropsnære enheder (såkaldte “wearables”), elektriske forbrugs-/hjemmeartikler, og enheder i alle tænkelige faste og bevægelige indretninger, som er en del af IoT. I takt med at IoT udvikler sig vil vi se nye modeller for samhandel, og større grad af samhandel direkte mellem enheder, i stedet for den traditionelle model med enheder koblet til backend-systemer gennem forskellige netværk.

Bedre brugeroplevelser

Internet of Things etablerer grundlaget for en ny og bedre brugeroplevelse, som sikrer kontinuitet på tværs af alle enheder, tid og rum. Brugeroplevelsen flytter sømløst på tværs af alle enheder og samhandelskanaler i takt med at brugeren flytter sig fra et sted til et andet. For software-leverandører og IT-drevne virksomheder vil kompetence til at designe avancerede brugeroplevelser, som går på tværs af, og som udnytter forskellige enheder (biler, bygninger osv.) være en betydelig differentiering inden 2018.

Bedre brugeroplevelser er i høj grad også noget der er på dagsordenen både hos os i Visma, men også hos offentlige myndigheder i Danmark. I 2015 udarbejdede Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og KL den Fællesoffentlige Brugertest, som sætter nye standarder for brugervenligheden i Offentlige løsninger.

Ligeledes er Service Design noget vi skal holde øje med, da det er vigtigere end nogensinde før, som Gartner pointerer at brugerne kan bevæge sig sømløst rundt på tværs af digitale løsninger.

3D-printbare materialer

Hurtig udvikling indenfor 3D-print har allerede muliggjort 3D-printning af en række forskellige materialer, for eksempel legeringer, karbonfibre, glas, elektronik, farmaceutiske og biologiske materialer. Denne udvikling trigger nye brugerbehov i takt med at den praktiske anvendelsen af 3D-printing breder sig til stadig nye sektorer.
Over de næste 20 år vil vi se en betydelig udvikling af materialer, som kan 3D-printes, printhastigheden vil øges, og nye modeller for print og montering af kompositter vil blive udviklet. Det vil kræve nytænkning inden for produktionslinjer og logistikprocesser for at kunne udnytte det fulde potentiale af 3D-print.

Information i alt

Alle enheder og gadgets i det digitale net producerer, bruger og overfører information. Det kan eksempelvis være tekst, lyd og video, men også sanselig og kontekstuel information. Udvikling inden for semantiske værktøjer, som grafdatabaser og andre fremvoksende teknikker for dataklassificering og informationsanalyser vil gøre at information, der har været isoleret, ufuldstændig, utilgængelig eller uforståelig, kan nyttiggøres. Information of Everything, eller «information i alt», adresserer denne tilgang til information med strategier og teknologier, som gør at information fra alle disse forskellige datakilder kan kobles sammen.

Avanceret Machine Learning

Inden for Machine Learning vil vi se en udvikling af intelligente systemer som er lærende, og som baseret på input vil lære at opfatte og forstå problemstillinger. Den eksplosive forøgelse i antallet af datakilder fører til enorme informationsmængder med stadig større kompleksitet. At skulle gennemføre manuelle klassificeringer og analyser af denne information er i praksis umulig, og det vil være meget tidskrævende og dyrt. Med udviklingen inden for Machine Learning vil denne type af opgaver blive automatiseret. Dette er et område i hurtig udvikling, og virksomheder må vurdere, hvordan teknologien kan anvendes til at skabe konkurrencemæssige fordele.

Autonome agenter og ting

Machine Learning ligger lige til højrebenet for et bredt spektre af avancerede maskiner og enheder, f.eks. robotter, selvkørende biler, virtuelle personlige assistenter og rådgivere. Selv om udviklingen inden for fysisk kloge maskiner som robotter får meget opmærksomhed, vil de software-baserede maskiner have en meget større indvirkning på kort sigt. Virtuelle personlige assistenter som Google Now, Cortona fra Microsoft og Siri fra Apple bliver stadig klogere, og de er bare indikationer på hvad fremtiden vil bringe. I den fremtidige totale brugeroplevelse vil virtuelle personlige assistenter blive en normal del af hverdagen, hvor man i stedet for at forholde sig til knapper, menuer og skemaer hellere taler til en app, som i virkeligheden er en klog maskine.
Gartner anbefaler at IT-ledere følger med i de muligheder kloge maskiner og enheder kan tilbyde inden for automatisering af den type opgaver som mennesker kan udføre i dag, og som på den måde kan frigøre ressourcer. Samtidig er det vigtig at være klar over, at dette er teknologi som kun er i startfasen, og at teknologien vil udvikle sig meget gennem de kommende 20 år.

Tilpasningsdygtig sikkerhedsarkitektur

Kompleksiteten i den digitale økonomi, kombineret med en fremvoksende hacker-industri, øger trusselsbilledet mod virksomheder betydeligt. Dagens sikkerhedsmekanismer bliver utilstrækkelige, særligt for organisationer, som benytter cloud-services og åbne API’er for at kunder og samarbejdspartnere skal kunne integrere mod systemerne. Det vil derfor være nødvendigt med en mere tilpasningsdygtig sikkerhedsarkitektur, og IT-ledere må fokusere på at identificere og reagere på trusler, i tillæg til de mere traditionelle sikkerhedsmekanismer baseret på blokering af angreb. Udvikling af selvbeskyttende applikationer, samt analyser af brugeradfærd, vil bidrage til at opfylde den tilpasningsdygtige sikkerhedsarkitektur.

Avanceret systemarkitektur

Det digitale IoT og kloge maskiner stiller meget høje krav til processerkapacitet for at det skal kunne skabe værdi for virksomheder. Med såkaldte FPGAs (field-programmable gate arrays) som underliggende teknologi, er det muligt at skabe en højeffektiv processeringskapacitet, og systemer baseret på GPUs og FPGAs vil kunne fungere mere som en menneskehjerne. FPGA-baseret arkitektur vil muliggøre maskinlærende egenskaber i alle IoT-enheder, som fx husholdningsartikler, biler, smart watches, etc.

Mesh-orientert app- og servicearkitektur

Mesh-orientert app- og servicearkitektur muliggøre webskalerende ydelse, fleksibilitet og smidighed. Her er Microservice-arkitektur et fremherskende mønster for at bygge distribuerede applikationer, som støtter smidige leverancer og skalerbar deployment, både for on-premise applikationer og for cloud-services. Containere kommer frem som en kritisk teknologi for at muliggøre smidig udvikling og Microservice-arkitektur

Internet of Things arkitekturer og platforme

IoT platforme udfylder den mesh-orienterede-app- og servicearkitektur. IoT er en integreret del af det digitale net af enheder og den totale brugeroplevelse, og det er den hastigt stigende mangfoldighed af IoT platforme, som gør det muligt. Gartner siger at alle virksomheder, som vil udnytte IoT skal have en platformstrategi for IoT, men mange forskellige og konkurrerende leverandører gør standardisering vanskelig på kort sigt.

Der er ingen tvivl om at vi i 2016 er tvunget til at kigge på, hvor vi både i det offentlige, men også i det private kan effektivisere og digitalisere vores hverdag i endnu højere grad i 2016. Den offentlige sektor er i mange lande inklusiv Danmark presset på grund af den hastigt voksende ældre befolkning og dermed færre til at tage fra på arbejdsmarkedet, og det pres der kommer fra den udefrakommende verden – det er noget der kan mærkes i en økonomi. Derfor må vi blive ved med at se på, hvor selv mindre processer kan digitaliseres. Bare en ting som fx at distribuere dokumenter og indhente underskrifter digitalt kan frigøre meget tid i en organisation og spare på omkostningerne, eller det at finde nye forretningsmuligheder i datamønstre kan udvikle og styrke både private virksomheder, men også den offentlige sektor.

Har I behov for at digitalisere jeres forretningsprocesser?

Vi kan hjælpe jer!

Kilde Gartner

Mest læste