Gå til hovedsiden

Glemmer I også kompensationsgebyret?

Fra 1. marts 2013 har det været lovligt for at kræve et kompensationsgebyr for inddrivelsesomkostninger, hvis kunderne overskrider betalingsfristen. Alligevel er der mange virksomheder, som forsat ikke opkræver dette gebyr. Læs mere om dine rettigheder som kreditor.

Fra 1. marts 2013 har det været lovligt for kreditor at kræve et kompensationsgebyr for inddrivelsesomkostninger, hvis debitor overskrider betalingsfristen. Alligevel oplever vi, at mange virksomheder forsat ikke opkræver dette gebyr, som er indført til dækning af inddrivelsesomkostningerne.

I har ”ret til” kompensation, men hvad betyder det?

Bekendtgørelsen giver kreditor ”ret til” at kræve kompensation for sine inddrivelsesomkostninger, hvilket betyder, at det er valgfrit, om man vil gøre brug af denne ret eller ej. Hvis I som kreditor vælger at benytte jer af retten til at kræve kompensation, skal I selv opkræve kompensationsgebyret hos debitor.

Som kreditor har I ret til at kræve kompensationen samtidig med, at debitor misligholder sin betalingsfrist. Kompensationsgebyret forfalder altså samtidig med, at debitor er forpligtet til at betale morarenter.

Må ikke opkræves fra private

Det er vigtigt at påpege, at I kun må opkræve kompensationsgebyret, når debitor er en virksomhed. Der må med andre ord ikke opkræves kompensationsgebyr, hvis samhandelen sker direkte med private forbrugere.

Hvor meget må I så kræve?

Kompensationsgebyret er fastsat af EU til minimum at udgøre EUR 40 og i Danmark til at udgøre minimum DKK 310. Der er ingen øvre grænse for, hvor meget kreditor kan forlange i kompensation –kompensationen skal blot være rimelig og relevant.

I skal kunne dokumentere at have afholdt inddrivelsesomkostningerne samt deres rimelighed og relevans.

Skal I sende betalingspåmindelser først?

Det er ikke et krav, at I som kreditor skal have rykket for den manglende eller forsinkede betaling for at få ret til at kræve kompensation for inddrivelsesomkostningerne.

Dog opkræves kompensationsgebyret ofte samtidig med den første betalingspåmindelse.

Et udstående med debitor på DKK 5.000 vil herefter se ud som følgende:

Fakturabeløb: 5.000 kr.
Kompensationsgebyr: 310 kr.
Rykkergebyr: 100 kr.
Skyldig saldo: 5.410 kr.

Kort fortalt betyder det, at…

  • Hvis I har en eller flere debitorer, som ikke overholder betalingsfristen, og
  • hvis de pågældende debitorer er erhvervsdrivende,
  • så har I allerede nu ret til at opkræve et kompensationsgebyr for inddrivelsesomkostningerne.
  • Kompensationsgebyret skal være på minimum 310 kr., og I skal kunne dokumentere at have afholdt inddrivelsesomkostningerne samt rimeligheden og relevansen ved disse.
  • Kompensationsgebyret opkræves ofte samtidig med den første betalingspåmindelse.

Læs mere om bekendtgørelsen

Er I trætte af dårlige betalere?

Læs vores øvrige blogindlæg om dårlige betalere, hvor du finder gode råd og inspiration til debitorstyring:

Vil I nu også have penge for jeres varer?

Sådan undgår du dårlige betalere

Mest læste