Gå til hovedsiden

HRs teknologiske transformation

HR er midt i en transformation i måden, afdelingens opgaver bliver varetaget på. Et er, at der vil komme stigende krav til HR som følge af resten af organisationens udvikling. Noget andet er de fordele, som HR vil opleve i arbejdet med at analysere på deres data eventuelt med BI (Business Intelligence).

Af: Anders Andersen, HR direktør i Visma Enterprise 

Du har højst sandsynligt hørt begrebet før: kunstig intelligens også kaldet AI (Artificial Intelligence). Det er blevet en af tidens største teknologiske tendenser, der går ind og påvirker organisationer på alle niveauer.

Avancerede analyser af virksomhedens store mængde af data er blevet en måde, virksomheder kan dokumentere beslutninger på. Det gør, at vi træffer beslutninger på et mere solidt og objektivt fundament frem for bare på mavefornemmelsen. Derudover kan kunstig intelligens gøre en del af organisationers arbejde langt hurtigere og mere sikkert, end vi mennesker nogensinde vil komme til at kunne gøre det – lige meget hvor mange års erfaring, vi har. 

HR-afdelingen: fra en administrativ til en proaktiv funktion 

HR er midt i en transformation i måden, afdelingens opgaver bliver varetaget på. Et er, at der vil komme stigende krav til HR som følge af resten af organisationens udvikling. Noget andet er de fordele, som HR vil opleve i arbejdet med at analysere på deres data eventuelt med BI (Business Intelligence). 

Den klassiske HR afdeling er ofte kendt for meget administrativt arbejde. Med brugen af kunstig intelligens kan meget af det administrative arbejde allerede nu og endnu mere i fremtiden overtages af robotter. Det vil give HR tid til at skabe mere proaktiv værdi udadtil i virksomheden. Blandt andet ved at være sparringspartnere for organisationens ledere, som understøtter medarbejderes engagement og dermed jobtilfredshed. 

Byd HRs nye kollega velkommen: robotten

Her får du et overblik over tre områder inden for HR funktionen, som kunstig intelligens allerede har været med til at effektivisere. Samtidig får du et kig i krystalkuglen i forhold til yderligere effektiviseringer ved brugen af kunstig intelligens. Sidst men ikke mindst holder vi det op imod de tre rekrutteringstendenser, som vi præsenterede i blogindlægget “Nutidens rekruttering”

Tre måder kunstig intelligens kan effektivisere HR funktionen på:

1. Visualiser kompetenceudviklingen 

I dette blogindlæg fremhæves kompetenceudvikling som en vigtig faktor, når – særlig yngre –  kandidater skal ud og vælge en arbejdsplads. Kompetenceudvikling kan understøttes med kunstig intelligens blandt andet ved brugen af BI (Business Intelligence – et værktøj, der kan lave avancerede analyser af data). Medarbejdere vil blandt andet kunne få adgang til en side i deres HR-system, hvor de kan følge med i egne mål og “nøgletal” i forhold til deres performance. Et sådan BI værktøj kan medvirke til at skabe overblik over, hvor arbejdsindsatsen på hver enkelt medarbejder ligger – og måske bør ligge fremadrettet. Samtidig er det en måde, medarbejderne kan få visualiseret deres performance og aktivt selv følge med i den. 

2. Valider jeres workforce planning

Mange virksomheder arbejder allerede med workforce planning og har måske endda gjort det længe. Workforce planning fungerer som en oversigt over virksomhedens medarbejdere og deres anciennitet. På den måde kan man få et billede af de rekrutteringsressourcer, der forventes af HR-afdelingen i nærmeste fremtid i forhold til afskedigelser og nye ansættelser. Ligeledes kan HR forberede de enkelte afdelinger på udsigter til eventuelle medarbejderafgange. 

Med kunstig intelligens kan man finde mønstre i store mængder af data og derved forudsige fremtidige hændelser mere præcis, end man førhen har kunnet. Det vil sige, at HR-afdelingen, med hjælp fra kunstig intelligens, vil kunne fremlægge en mere præcis workforce plan. Det gør HRs beslutningstagen mere valid og kan være med til at skabe tryghed for hele virksomheden. På den måde vil virksomheder også være mere forberedt på fremtidige rekrutteringer, og det vil højst sandsynligt give kandidaterne en bedre oplevelse af rekrutteringsprocessen. Vil du læse mere om rekrutteringstendenser, kan du læse dette blogindlæg.

3. Skab en intelligent rekrutteringsproces 

1. Adgang til kandidaterne
Med hjælp fra kunstig intelligens kan jobopslag enten blive slået op på relevante kanaler eller benyttes til at lave online research efter potentielle kandidater, som plejer at være en tidskrævende proces.

2. Gennemgang af ansøgninger
Med hjælp fra kunstig intelligens kan der skabes værktøjer til at grovsortere og kategorisere alle ansøgninger ud fra relevante kriterier. Det kan være smart i store ansøgningsrunder, hvor der kan komme mange ansøgninger, som uden hjælp fra kunstig intelligens skal læses igennem.

3. Hurtige svar til alle ansøgere
Når så alle ansøgningerne er kategoriseret, kan kunstig intelligens bruges i den indledende kommunikation til kandidaterne ved at udsende besvarelser til hver enkelte kandidat med hjælp fra en såkaldt chatbot.

4. Lad robotten videoscreene
Videoscreening er et værktøj, hvor virksomheder kan vurdere kandidater på få minutter. Men da det også vil være en tung proces at se små videoer af eksempelvis 100 ansøgere, vil kunstig intelligens kunne hjælpe med at fremhæve top 10 mest interessante kandidater ud fra relevante kriterier, der bliver sat op i forhold til den kandidat, der søges.

Mennesket er stadig en del af rekrutteringen – men med hjælp fra kunstig intelligens, vil processen gå hurtigere, og HR kan lægge sit fokus på det, som i virkeligheden betyder noget selv i en robotificeret tid – mennesket. 

Fremtiden med AI

Vi har talt med professor Daniel Hardt fra Copenhagen Business School, der blandt andet forsker og underviser i kunstig intelligens og machine learning. Han har givet sit syn på, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde for HR-afdelingen. Han siger blandt andet at:  ‘“I den nærmeste fremtid, tror jeg, at mange virksomheder kunne drage fordel af at bruge AI til at automatisere screeningfasen i ansættelsesprocesser”. Derudover tror han på, at “inden for et årti eller to, er det ikke utænkeligt at det meste af processen vil være helt automatiseret for mange virksomheder. Jeg er dog ikke sikker på, at det vil være tilfældet for andre dele af HR-afdelingen.” 

Med udgangspunkt i Daniel Hardts udtalelser får du vores bud på en simplificeret rekrutteringsproces, der er varetaget af kollegaen – kontorrobotten. Nogle af de nævnte AI-muligheder er ikke blot fremtidsudsigter men en realitet i dag.

Mest læste

  • Visma trækker i trøjen for en god sag

    I dag er det 1. marts og dermed også forårets første dag i kalenderen. Det har dog ikke været det, der har været det store samtaleemne i Visma House i Carlsberg Byen i dag men i stedet har vi markeret #fodboldtrøjefredag med farverige fodboldtrøjer, konkurrencer og stadionplatte for at støtte om Børnecancerfondens årlige indsamlingsdag.

  • Ret til provision under ferien?

    Får din medarbejder provision, skal du være opmærksom på, at vedkommende har ret til at blive kompenseret for den mistede provision under ferien. Men hvordan skal løn under ferie beregnes, når medarbejderne også får udbetalt provision? Er du nysgerrig, så læs mere her.

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.