Gå til hovedsiden

Husk: Indberet grundregistreringer hos SKAT

Nu kan du foretage engangsindberetning af uudnyttet underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013.

Den 1. oktober 2014 åbnede SKAT for indberetning af vigtige oplysninger omkring selskabers grundregistreringer. Dette medfører blandt andet, at selskaber, fonde og foreninger skal foretage en engangsindberetning af uudnyttede underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013 samt historiske skattefri omstruktureringer, der har tilknytning hertil frem til indberetningstidspunktet.

Vi gør opmærksom på, at det er det administrationsselskab, der ejer datterselskabet på indberetningstidspunktet, der skal engangsindberette underskudssaldi ultimo indkomståret 2013. Et administrationsselskab som føjer et selskab til sin sambeskatningskreds i indkomståret 2014, skal derfor udfylde underskudsregisteret for dette selskab med underskudssaldi ultimo indkomståret 2013.

Det er vigtigt, at underskuddet indberettes inden for fristen, som er den 1. september 2015, da selskabet i modsat fald skal betale et tillæg på op til 5.000 kroner.

Hvis der ikke er noget underskud skal dette også indberettes til SKAT.

Visma kan løse opgaven for dig

Det kræver dog, at vi har adgang til administrationsselskabets TastSelv hos SKAT. Kontakt Tabita Lotte Rachlitz på 44 51 81 06 eller mail så finder vi en løsning.

Mest læste