Gå til hovedsiden

Hvad skal jeg sende til min revisor?

Når du skal aflevere regnskab til din revisor, er det en god idé at du får indleveret det korrekte materiale – det bliver billigere for dig i den sidste ende.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskab og selvangivelse er der en del materiale du skal sende til din revisor. Har du styr på din del og får indleveret det korrekte materiale, bliver det lettere for din revisor og dermed billigere for dig i den sidste ende.

Hvilket materiale skal indleveres?

Nedenfor er kort skitseret de informationer og det materiale din revisor ofte vil efterspørge i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet og selvangivelsen.

Listen er ikke udtømmende, men vil dække de fleste virksomheder:

Erhverv:
 •  Bilag – både indtægter, varekøb, omkostninger og investeringer
  • Husk de udgifter/ omkostninger du har lagt ud privat
  • Har du husket alle dine telefon- og internetudgifter
  • Kørselsregnskab
  • Diæter
 • Udtog fra firma bankkontoen, eller send denne som fil, excel eller csv fil
 • Optælling af kassebeholdning
 • Opgørelse over debitorer. Dvs. dem der skylder dig penge pr. 31/12
 • Opgørelse over kreditorer og omkostninger. Dvs. dem du skylder penge pr. 31/12
 • Opgørelse over varelager
 • Lønsedler for den udbetalte løn til ansatte
 • Opgørelse fra Mastercard, Forbrugsforeningen og lignende kreditkort
Privat:
 •  Udgifter til/ fra bolig/ jobordningen
 • Dokumentation vedrørende børnebidrag, underholdsbidrag og lignende
 • Dokumentation for diæter/ rejser
 • Dokumentation for gaver og donationer

Vil du lette revisorens arbejde yderligere, er det en god idé at give din revisor adgang til din skattemappe for både privat og erhverv.

Vil du vide mere om Visma og Regnskab?

Vismas regnskabsløsninger hjælper mere end 160000 kunder med deres regnskab. Læs mere om, hvordan vi også kan hjælpe med jeres regnskab.

Mest læste