Skip to main content

Hvor lidt skal der til for at træffe de gode beslutninger?

I Visma Consultings arkitekturrådgivning, møder vi ofte dette spørgsmål. Når man gennem enterprise arkitekturen skal skabe det gode grundlag for beslutninger, hvad er så egentligt nødvendigt og tilstrækkeligt? Hvilket arbejde og hvilke dele af alle de arkitekturprodukter og processer, som EA-rammerværker introducerer, skal der til? Skal jeg virkelig udfylde hele OIO reolen eller værre Zachmans!  […]

I Visma Consultings arkitekturrådgivning, møder vi ofte dette spørgsmål. Når man gennem enterprise arkitekturen skal skabe det gode grundlag for beslutninger, hvad er så egentligt nødvendigt og tilstrækkeligt? Hvilket arbejde og hvilke dele af alle de arkitekturprodukter og processer, som EA-rammerværker introducerer, skal der til? Skal jeg virkelig udfylde hele OIO reolen eller værre Zachmans! 

Det er jo i virkeligheden ærgerligt, at rammeværkerne har fået dette ry for at fremme arbejdet med rigtigt mange dokumenter, tegninger og modeller. For det er jo en del af den formulerede proces i rammeværkerne netop at udvælge de produkter, der passer til den aktuelle situation. OIO EA formulerer eksplicit, at dette er en del af deres proces, og giver endda eksempler på dette. TOGAF har i sin ADM eksplicit vejledning i, hvordan man, tidligt i forløbet, skræddersyr rammeværket til den specifikke situation. Disse rammeværker skal dække mange forskellige virksomhedstyper og brancher, derfor er netop tilpasning til den konkrete situation en vigtig forbrænder til EA forløbet.

Derudover er rækkefølgen, hvorpå man udfører arbejdet ofte også til diskussion. Skal man foretage f.eks. as-is analyse, før man kan udtænke ens to-be drømme? I vores erfaring er det meget afhængigt af de detaljerede forhold i pågældende organisation og situation, hvilken rækkefølge arbejdet kan udføres.

Mønster i pragmatisk EA forløb

Ser vi på, hvad der uanset organisation og situation, typisk kommer i spil, så tegner der sig et mønster. Her er f.eks. en liste af aktiviteter og produkter, som viste sig nødvendigt over tid i én af vores kunders pragmatiske EA forløb:

  • Arkitekturforum – som var lille og operationelt
  • Principper – for at italesætte holdninger og værdier
  • Referencearkitektur – for at styre platformsvalg, understøtte projekter og drift
  • IT strategi – for at skabe ledelsesopbakning til arbejdet
  • Begrebsmodellering – for at skabe fælles syn på data, domæneforståelse i projekter
  • Projektreview – for at kunne udføre gap-analyser og have fælles migreringsplan for alle projekter
  • Projektmodel – for at inkorporerer EA i projektarbejdet

Dette var nok! På baggrund af dette er et større moderniseringsarbejdet iværksat og leverandører er nu på vej til at levere ind til den nye arkitektur.

Effektivt EA forløb

Vi har derfor i Visma Consulting formuleret et effektivt EA forløb baseret på denne og en række af vores andre cases. Så man ikke falder i de udmærkede rammeværkers fælde og bliver for optaget af arkitekturen og glemmer formålet med det hele: Understøtningen af organisations mulighed for at træffe de gode beslutninger, der fører til besparelser og bedre kvalitet.

Mest populære