Gå til hovedsiden

Hvorfor ledelse af it-projekter handler om mere end gode lederegenskaber

Som projektleder for forskellige CRM projekter i Visma Consulting er det mit ansvar, at kunden får det efterspurgte – og kan leve godt med det bagefter.

CRM team

Ja tak til faglig dybde

I nogens øjne er det projektlederens ansvar at tage sig af overblik og fremdrift i it-projektet, mens udviklerne tager det faglige ansvar. I mine øjne er ansvarsfordelingen knap så sort-hvid. For at sikre den gode løsning er det derfor vigtigt, at jeg sætter jeg mig ind i, om de rigtige faglige beslutninger bliver taget – en stillingtagen som ikke er mulig uden, at jeg forstår de bagvedliggende operationer.

20 spørgsmål til udvikleren

Teamarbejdets styrke er sammensætningen af forskellige kompetencer. Alle har sit faglige ansvar og rolle. Samlet set handler det om at sikre, at kunden får den rigtige løsning og netop det fornuftige, som passer godt til kundens andre systemer og kan drives videre, når projektet er færdigt. Som projektleder er du først og fremmest intern tovholder, men du er også bindeleddet til kunden. Derfor handler ledelse af it-projekter i høj grad om at forstå indhold, systemlandskab og andre tekniske muligheder. Det er uundværlig viden, når du sparrer med kunden og kommunikerer med og leder teamet. Teknisk indsigt fra projektlederens side kan give udviklerne mere arbejdsro og derved sikre fremdrift. Tag for eksempel projektlederen som stiller udvikleren rigtig mange spørgsmål lige i det tidsrum, hvor han ellers ville være blevet færdig med sin udvikleropgave. Hermed ikke sagt, at jeg skal kunne overtage en udviklers opgaver, men det er min klare overbevisning, at man bør have teknisk viden for både at kunne opfylde kundens behov og ikke genere udviklerne.

Projektleder med faglig dybde

Løbende dygtiggørelse er vigtigt for mig som projektleder. Derfor sagde jeg også “ja tak” til tilbuddet om at blive uddannet i CRM customization and configuration – de nyeste teknologier og koncepter omkring Dynamics 365 – sammen med resten af vores CRM-team. Den tekniske uddannelse gør mig i stand til at navigere i arbejdet under motorhjelmen og giver mig en endnu bedre forståelse for de operationer, som et succesfuldt CRM-projekt kræver. Med min certificering kan jeg konsultere vores kunder – uden nødvendigvis at tage fat i en udvikler. Det skaber værdi og effektivitet i vores CRM-projekter.

Mest læste