Gå til hovedsiden

Installation af Oracle 10gR2 databasen på Windows 2008R2

Oracle 10g databasen er ikke længere et supporteret produkt hos Oracle, og man bør derfor altid vælge Oracle 11g, når man opsætter nye miljøer. Det samme gælder for kørende Oracle 10g installationer, hvor man bør planlægge en opgradering for at opnå et supporteret miljø.

Men derfor kan man stadig have brug for midlertidigt at installere Oracle 10gR2, både af hensyn til bagudkompabilitet med eksisterende systemer, og som en del af en opgraderingsproces.

Omkring en evt. databaseopgradering er det vigtigt at bide mærke i, at hvor Oracle import/export, enten med de ældre IMP/EXP produkter eller med det nyere Datapump produkt, er en udemærket opgraderingsmetode specielt i tilfælde hvor man skifter operativsystem, så er det ikke altid problemfrit. Det er en simpel procedure at flytte et enkelt database schema med denne metode, men har man en mere kompleks database med mange og afhængige schemas og brugere, vil det ofte være langt det nemmeste at bruge en ”full” export og import. Det er en almindelig opfattelse at dette er uproblematisk mellem Oracles databaseversioner, da selve data dictionariet ikke påvirkes, fordi SYS-ejede objekter ikke medtages. Men de øvrige brugere der følger med databasen som f.eks. SYSMAN, der bruges af Enterprise Manager, vil blive påvirket. Så en fuld import af en 10g database export ind i en Oracle 11g database vil efterlade objekter under sådanne brugere som ikke kan kompileres. Frem for efterfølgende at rette op på disse fejl, er det efter min mening bedre at lave ”full” export og import til samme database version i det nye miljø, og derefter opgradere denne.

Dette bringer os tilbage til at kunne installere ældre versioner af Oracle databasen på nyere versioner af operativsystemet. Problemet er, at selvom Oracle databasen som hovedregel vil fungere fint, specielt hvis det kun er et midlertidigt trin på vejen til en opgradering, så vil Oracle Installer fejle, da operativsystemet ikke er certificeret til databaseversionen.

Dette er dog forholdsvist let at slippe uden om.

En normal opstart af den setup.exe der følger med Oracle 10gR2 databasen vil falde for det initielle operativsystem tjek på Windows 2008R2, som vist nedenfor:

Men det er nemt at udvide listen af godkendte operativsystemversioner. Dette gøres i filen ”oraparam.ini” i undermappen ”install”, ved simpelthen at tilføje den manglende version, som vist nedenfor:

Derefter starter man ”setup.exe” igen. Efter den er startet, kører den sit eget kompabilitetstjek, som også vil fejle, men her er det med to checkbokse muligt at overstyre og ”bruger verificere” tjekket, som vist nedenfor:

Efter dette kan man gennemføre installationen af Oracle Database softwaren, og dernæst en tilhørende listener og databaseinstans med ”Net Configuration Assistant” og ”Database Configuration Assistant”. For at få flest optioner, anbefales det altid at gøre dette i to trin.

En evt. efterfølgende opgradering til den supporterede Oracle 11g R2 version vil også kunne foretages på normal vis. Denne proces er beskrevet i detaljer i et tidligere indlæg på denne blog.

Mest læste