Gå til hovedsiden

L 160 – Forslag til lov om Offentlig Digital Post

Lovforslag 160 i folketingsåret 2011/2012 er en vigtig milepæl i bestræbelserne for at effektivisere den offentlige sektor gennem yderligere digitalisering. Der er en direkte sammenhæng til det allerførste initiativ i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, nemlig: “Digital Post til alle borgere i 2014” og til regeringsgrundlaget “Et Danmark, der står sammen” (oktober 2011), hvoraf det fremgår, at det er regeringens mål, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

I referatet af lovforslaget, der er fremsat af Finansminister Bjarne Corydon (S), hedder det: “Loven betyder, at det offentlige får ret til at sende digitale meddelelser i Offentlig Digital Post til alle borgere og virksomheder, og at borgere og virksomheder som udgangspunkt ikke kan fravælge at modtage digital post fra det offentlige til fordel for papirpost. Loven sidestiller retsvirkningerne af digital kommunikation i Offentlig Digital Post med retsvirkningerne af skriftlige meddelelser, der sendes med traditionel papirpost.
Loven omfatter alle former for meddelelser fra det offentlige, herunder afgørelser, men loven vedrører alene kommunikation i Offentlig Digital Post. Loven skal ses i forlængelse af regeringens målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.”

En af de interessante detaljer, der fremgår af ovenstående citat er, at hvor borgere og virksomheder har pligt til at modtage posten digitalt, så har myndigheden en ret til at sende posten digitalt. Som udgangspunkt er det altså op til den enkelte myndighed at vurdere, om posten skal sendes digitalt eller ej. Jeg håber så, at områder med størst postmængde hurtigst muligt bliver digitale og at resten hurtigt følger efter.

I teksten i det fremsatte lovforslag kan det ses, at den forventede besparelse ligger i størrelsesordenen 1 mia. kr. årligt! Besparelsen forventes dels gennem besparelser på porto og materialer i størrelsesordenen 360 mio. kr. og dels gennem besparelser i størrelsesordenen 725 mio. kr. på reducerede lønomkostninger som følge af automatiserede arbejdsgange hos myndighederne.

Lovforslag 160 fremsættes i dag den 26.4.2012 som dagsordenspunkt 4.

Det er også muligt at følge med i møder i folketingssalen via www.ft.dk. Som en sidebemærkning kan det nævnes, at Visma Consulting har været med i det digitaliseringsprojekt, der i dag giver alle muligheden for at se video og referater fra møder i folketingssalen på Folketingets hjemmeside.

Mest læste

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.

  • Mød vores kollega Thea Rønn

    Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.

  • Vi byder velkommen til Dinero

    At vi byder Dinero indenfor i familien er helt i tråd med vores strategi om at levere de bedste økonomisystemer og forretningsløsninger til alle små og mellemstore virksomheder i Danmark.