Gå til hovedsiden

Nu bliver det lettere at drive virksomhed

Forslag der skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark, bliver nu igangsat af regeringen.

Virksomhedsforum for Enklere Regler, der er et udvalg nedsat af regeringen, kommer tre gange årligt med forslag til, hvordan regler kan forenkles. Forslagene skal gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.

Udvalget har netop fremlagt 60 konkrete forslag til regeringen, hvoraf 41 af initiativerne skal igangsættes i nærmeste fremtid.
Om forslagene fra Virksomhedsforum for Enklere Regler, der primært berører områderne ’Digitalisering’ og ’Implementering af EU-regulering’ udtaler Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

”En række af de forslag, vi nu gennemfører, handler om at udnytte det store potentiale, der ligger i en endnu bedre digital kommunikation mellem det offentlige og det private.”

Fremover bliver der blandt andet foretaget følgende ændringer:

• Én samlet ansøgning om helligdagsåben
For at holde åbent på helligdage, skal der ikke længere laves en ansøgning for hver fysisk butik, men blot én samlet ansøgning
• Enklere udbudsregler
Udbud af offentlige opgaver skal fremover have samme procedurer i hele EU, således at alle EU-udbud fremover skal gennemføres digitalt
• Bedre offentlige digitale løsninger
Fremover skal det være lettere at benytte de offentlige digitale løsninger såsom SKAT.dk, VIRK.dk og NemID

Virksomhedsforum for Enklere Regler består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter og virksomheder.

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

Mest læste