Gå til hovedsiden

Nye tiltag skal styrke iværksættermiljøet

Regeringen har netop lanceret udspillet ”Bedre vilkår for investering og iværksættere”, der indeholder en række initiativer der skal styrke iværksættermiljøet.

I starten af maj 2015 offentliggjorte regeringen et vækstudspil “Bedre vilkår for investering og iværksættere”, der gennem otte initiativer skal styrke iværksættermiljøet i Danmark.

Udspillet skal blandt andet gøre det lettere for danske iværksættere at forvandle idéer til virkelighed, åbne for nemmere adgang til finansiering og give øget kendskab til crowdfunding.

Hvordan skal iværksættermiljøet styrkes?

Vækstudspillet indeholder følgende initiativer:

 • 1. Smidigere afskrivningsregler for FoU-omkostninger
 • 2. Styrket grundlag for avanceret produktion
 • 3. Rebudgettering af pulje til erhvervsbeskatningsudvalget
 • 4. Iværksætterpakke
  • Øget kendskab til brug af crowdfunding
  • Vækst- og lånegarantier til iværksættere
  • Modernisering af væksthusenes indsats
  • Flere akademikere i SMV’er
  • Styrket indsats for undervisning i entreprenørskab
  • Denmark Bridge – Erhvervs- og iværksætternetværk på tværs af grænser
  • Global Matching Facility
 • 5. Styrket rådgivning til virksomheder
 • 6. Fast-track fra forskning til innovation
 • 7. Bedre momskontrol med udenlandsk nethandel
 • 8. Anvendelse af privat NemID til erhvervsløsninger

1. Smidigere afskrivningsregler for forsknings- og udviklingsomkostninger

Regeringen vil justere afskrivningsreglerne med henblik på at fremme forskning og udvikling særligt i opstartsvirksomheder. Forsknings- og udviklingsaktivitet understøtter, at danske virksomheder også på sigt kan fastholde og styrke deres position på verdensmarkedet.

2. Styrket grundlag for avanceret produktion

Udviklingen inden for automatisering, big data og avancerede produktionsteknologier mv. giver nye muligheder for produktion i Danmark – også for små og mellemstore virksomheder. Billigere og mere intelligente industrirobotter, digitaliseret produktion og nye materialetyper kan bidrage til udvikling af højværdiprodukter og en mere omkostningseffektiv produktion. Markedsmodning i form af test og tilpasning af nye produkter og løsninger vil fremme anvendelsen af ny teknologi i produktionsvirksomhederne.

Regeringen vil derfor udmønte 100 mio. kr. i 2016 til:

 • Strategisk forskning inden for produktionssystemer og strategiske vækstteknologier.
 • Styrkelse af innovationsindsatsen i små og mellemstore virksomheder.
 • At understøtte, at flere innovative produkter og services kommer ud på markedet.

3. Rebudgettering af pulje til erhvervsbeskatningsudvalget

Et dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Danmarks kan fastholde og styrke deres position blandt verdens rigeste lande. Det er let at starte og drive virksomhed i Danmark og skattereglerne skal ikke være en unødig hindring for at drive virksomhed i Danmark. Regeringen foreslår derfor, at den afsatte pulje til Erhvervsbeskatningsudvalget forhøjes, men får et lidt senere afløb.

4. Iværksætterpakke

Dette initiativ indeholder flere forslag, som til sammen skal gøre det lettere at være iværksætter i Danmark. Regeringen ønsker blandt andet at øge kendskabet til crowdfunding, som kan styrke mulighederne for finansiering særligt for iværksættere i opstartsfasen. Udover muligheden for finansiering gennem crowdfunding, vil regeringen udvide vækstlåneordningen, således at lånegarantier også kommer til at omfatte iværksættere.

Erfaringen med akademikere, der er ansat i små og mellemstore virksomheder er at de præstere bedre end andre SMV’er. Indsatsen mod at rekruttere akademikere til små og mellemstore virksomheder vil med dette initiativ have fokus på at udbrede kendskabet til allerede eksisterende ordninger og tilskud. Udover dette tiltag, foreslår regeringen at indsatsen med at skabe dygtige iværksættere i uddannelsessystemet øges.

5. Styrket rådgivning til virksomheder

For at sikre endnu mere udvikling og innovation vil regeringen styrke rådgivningen til danske virksomheder, så endnu flere fremadrettet vil gøre brug af innovationssystemet, der understøtter virksomhedernes udvikling og introduktion af nye teknologier.

6. Fast-track fra forskning til innovation

For at sikre en bedre udnyttelse af potentialet i forskningsprojekter vil regeringen styrke overgangen fra forskning til den tidlige innovationsfase.

Støtten skal eksempelvis kunne bruges til at:

 • Teste og skabe holdbare løsninger på evt. tekniske problemer.
 • Klarlægge evt. IPR-spørgsmål sammen med ansættelsesinstitutionen.
 • Klargøre budget og kommercielle spørgsmål.
 • Skabe forbindelse til senere finansiering – fx venture-funding ved virksomhedsetablering.
 • Dække udgifter forbundet med at samarbejde med en virksomhed om videreudviklingen.

7. Bedre momskontrol med udenlandsk nethandel

Regeringen vil justere de eksisterende regler vedrørende momskontrol, så det bliver nemmere for SKAT at føre kontrol med momsafregningen fra udenlandske e-handelsfirmaer. Det skal medvirke til at sikre, at udenlandske e-handelsfirmaer afregner den moms, de skal til Danmark, således at der ikke sker en konkurrenceforvridning til fordel for udenlandsk nethandel.

8. Anvendelse af privat NemID til erhvervsløsninger

Små virksomheder finder i dag administrationen af NemID medarbejdersignatur og offentlig forbrugeradministration kompliceret. Blandt små og mellemstore virksomheder og foreninger er der derfor stor efterspørgsel efter en løsning, som vil sikre en enklere adgang til offentlig digital selvbetjening.

Regeringen vil derfor bruge 6 mio. kr. på at give mulighed for at anvende privat NemID til erhvervsløsninger i virksomheder, hvor der kun er én person, som tegner virksomheden. Initiativet vil primært være relevant for små og mellemstore virksomheder, hvor der kun er en enkelt ejer, eller for virksomheder og foreninger, som tegnes af én person.

Du kan læse mere om de forskellige initiativer her

Kilde: Finansministeriet

Mest læste