Gå til hovedsiden

Nyt krudt

Den 1. september 2012 begyndte jeg som nyuddannet sammen med 4 andre, i Visma Consultings nystartede graduateprogram. Gennem et 5 uger langt forløb har programmet til formål, at hjælpe os godt i gang med arbejdet i rollen som konsulent hos Visma Consulting.

Programmet bestod i overordnede træk af

  • Generel introduktion til Visma Consulting, værdier og visioner
  • Besøg hos Visma Consulting Norge i Oslo
  • Faglige indspark fra faggrupperne i Visma Consulting

Den generelle introduktion til virksomheden var i høj grad båret igennem af ledelsen i Visma Consulting Danmark, hvilket illustrerede en stærk ledelsesmæssig opbakning og vision omkring programmet. Det gav samtidig et godt indblik i de igangværende projekter, virksomhedens målsætninger og fremtidige projekter. Derved havde man fra dag 1 kendskab til de fleste projekter og forretningsområder i virksomheden, og kunne relatere sig til de medarbejdere man mødte fra forskellige afdelinger.

På besøget hos Visma Consulting i Oslo mødte vi det tilsvarende norske Nyt Krudt graduateprogram, og de nystartede derfra. Det var fedt at møde nogle i samme båd, og hele turen gav samtidig en inspirerende indsigt i de internationale karrieremuligheder indenfor Visma koncernen.

De faglige indspark var tiltænkt at klæde os korrekt på i forhold til begreber, teknologier og værktøjer indenfor en stribe forskellige software relaterede områder. Alle oplæggene gav dog et godt generelt indblik i, hvilke opgaver der blev arbejdet med i virksomheden, og man skabte også automatisk et netværk med de fagansvarlige der afholdte præsentationen.

Gennemgående for programmet var, at det gav en god og blød opstart til det at arbejde som konsulent, og gjorde det langt nemmere og sjovere at arbejde videre ude i projekterne.  Det skabte derudover et naturlig netværk i kraft af de andre nyuddannede man startede sammen med, og man følte sig derfor på ingen måde isoleret på den nye arbejdsplads.

Tilbudsskrivning

Sammenkørende med de faglige indspark fra graduateprogrammet blev vi langsomt sluset ud i de projekter vi skulle arbejde på efter programmets afslutning. Med baggrund i nogle af de kompetencer jeg havde tilegnet mig i tidligere studiejobs, blev jeg hentet ind til et projekt omhandlende tilbudsskrivning til et offentligt udbud. En spændende proces hvor målet er at sandsynliggøre Visma Consulting, som den bedste til at løfte de krav, der stilles af den offentlige myndighed i udbuddet. Selve udarbejdelses-processen er ganske intensiv, hvor man med kun 4-5 uger har travlt med, at sikre og organisere at alt det skrevne materiale har det rigtige indhold, et samhørigt sprog og abstraktions niveau samt rød tråd. Som frisk fra et halvt år med speciale skrivning kunne jeg hurtigt drage flere paralleller i forhold til større skriftlig opgave fra universitetet. I tilbudsskrivningen deltog jeg primært i den tekniske beskrivelse af løsningen, en opgave som minder rigtig meget om de tekniske opgaver vi har afleveret på studiet, hvor man skal redegøre for sine implementeringsmæssige og arkitektoniskes valg.

Indrømmet var det dog langt fra alle elementer jeg havde lige stor erfaring med. Det blev hurtigt klart i processen, at vejen til et succesfuldt tilbud beror på, hvordan man bedst differencerer og positionerer sig i forhold til konkurrerende tilbud og ikke blot på kvaliteten af ens eget tilbud. Derudover indeholder tilbudsprocessen meget projekt og proceshåndtering, i forhold til at styre samarbejdsorganisationen i et tilbud og sikre at de rigtige områder ”key selling points” bliver korrekt fremhævet i materialet.

Tilbudsskrivningsprocessen har som første opgave været en stor faglig udfordring, men det har fra dag et været en klar opbakning fra hele projektholdet til både at høre på ens input og komme med brugbar vejledning. Det har været en rigtig positiv oplevelse og giver i den grad ekstra selvtillid, i forhold til nye opgaver.

Alt i alt har jeg svært ved at forestille mig en lettere overgang fra studie til den ellers så farlige jobverden og en start som denne gør det på alle måder lettere, at udvikle sig fagligt og personligt i virksomheden.

Mest læste