Skip to main content

Skal digital selvbetjening i det offentlige være obligatorisk?

 “ALLE BORGERE BETJENER SIG SELV PÅ NETTET. For alle borgere, der kan, gøres det trinvist obligatorisk at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.” – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 JA! Økonomisk set er der inden tvivl om at digital selvbetjening skal være obligatorisk. Det er bemærkelsesværdigt meget billigere at servicere borgerne digitalt end ved personligt fremmøde. Det […]

 “ALLE BORGERE BETJENER SIG SELV PÅ NETTET. For alle borgere, der kan, gøres det trinvist obligatorisk at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.” – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015

JA! Økonomisk set er der inden tvivl om at digital selvbetjening skal være obligatorisk.

Det er bemærkelsesværdigt meget billigere at servicere borgerne digitalt end ved personligt fremmøde. Det koster en kommune i omegnen af 100 kroner, når en borger møder personligt op, mens prisen blot er 5 kroner, når samme borger betjener sig selv digitalt.

De besparelser, som en obligatorisk selvbetjening af en borgerservice, vil kunne give, bør af gevinsthjemtageren geninvesteres i digitaliseringen af endnu en service og så fremdeles. Altså en domino-effekt, hvor besparelser bliver brugt til at generere nye besparelser.

I et sådant fremadskridende scenarie, er én af de mest åbenlyse udfordringer at få identificeret og prioriteret de borgerservices, som domino-effekten skal basere sig på. Regnemaskinen skal bruges flittigt og sandsynliggøre, at business casen for hver enkelt digitalisering holder vand. Og så skal prioringen tage udgangspunkt i, hvor det er muligt at opnå de største besparelser på den korteste bane.

Mest populære