Blog

Den gode fratrædelsessamtale

Får din medarbejder provision, skal du være opmærksom på, at vedkommende har ret til at blive kompenseret for den mistede provision under ferien. Men hvordan skal løn under ferie beregnes, når medarbejderne også får udbetalt provision? Er du nysgerrig, så læs mere her.

Den 1. juli 2014 trådte nye regler om ”national omvendt betalingspligt” på mobiltelefoner, kredsløbsanordninger, pc’er mv. i kraft (ML § 46, stk. 1, nr. 8-10). Det betyder blandt andet, at man som køber kan få regninger både med og uden moms på forskelligt mobil- og IT-udstyr. Køber hænger på fejlagtig opkrævet moms, så hvordan skal du som køber forholde dig? Og hvis du er sælger, er dit økonomisystem så opdateret til at håndtere de nye regler?

Hvilke varer er generelt omfattet?

Reglerne for national omvendt betalingspligt omfatter følgende varer:

  • Mobiltelefoner
  • Bærbare pc’er og tablets
  • Integrerede kredsløbsordninger, dvs. mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder
  • Spilkonsoller, såsom X-box, Playstation og lignende.

Hvad betyder det for køber?

De nye regler betyder, at køber selv skal beregne og betale moms af de varer, der er omfattet af reglerne for national omvendt betalingspligt, da varer indkøbt efter d. 1 juli 2014 vil blive faktureret virksomheden uden moms.

Problematikken ved de nye regler om omvendt betalingspligt ligger dog i, at mange købere fortsat vil opleve at få regninger fra sælger med moms på. Dette skyldes, at sælger er undtaget fra reglerne om national omvendt betalingspligt, såfremt sælger har udelukkende eller overvejende salg til private. Det vil i praksis sige, hvis sælger leverer mere end 50 procent af de omfattende varer til private.

Denne undtagelse gør det imidlertid svært for køber at bedømme, hvornår sælger eller køber har forpligtelsen for betaling af momsen. Derfor er det vigtigt, at køber er opmærksom på, om den pågældende leverandør er omfattet af omvendt national betalingspligt og dermed fakturerer uden moms – eller om sælger ikke er underlagt reglerne og dermed fakturerer med moms.

Såfremt en sælger fejlagtigt har faktureret et salg med moms, skal køber bede om en kreditnota og ny korrekt faktura, idet forkert opkrævet moms ikke er fradragsberettiget! Køber skal i sådan et tilfælde nemlig stadig selv beregne og betale moms, dog af det fulde beløb inklusiv den allerede angivne moms, men med fradrag fra den beregnede moms.

Køber kan fratrække købsmomsen i det omfang, købet vedrører den momspligtige aktivitet. I mange tilfælde vil der kun være begrænset fradrag, da udstyret også anvendes til private formål.

Momsbekendtgørelsen er endnu ikke opdateret i forhold til de nye regler om omvendt betalingspligt. Det forventes dog, at køber skal postere disse varer efter samme metode som andre nationale leverancer, der er omfattet af omvendt betalingspligt, såsom investeringsguld, metalskrot og CO2-kvoter. Det vil sige, at salgsmoms skal angives som alm. dansk salgsmoms og købsmoms som dansk købsmoms.

Her finder du vejledninger i, hvordan du som køber af det omfattede IT-udstyr håndterer omvendt betalingspligt i Vismas økonomiprogrammer:

e-conomic Regnskabsprogram

Hvad betyder det for sælger?

Reglerne for national omvendt betalingspligt betyder, at sælger skal være opmærksom på, hvilke kundegrupper de leverer til – og ikke mindst om deres it- og faktureringssystemer er opdateret til at håndtere de nye regler. Herudover skal sælger være opmærksom på, om de har dokumentation på, at de sælger til en afgiftspligtig virksomhed, altså om virksomheden har et gyldigt CVR nummer.

Her finder du vejledninger i, hvordan du som sælger af det omfattede IT-udstyr håndterer omvendt betalingspligt i Vismas økonomiprogrammer:

e-conomic Regnskabsprogram

Dinero Regnskabsprogram

Kontakt din rådgiver

I ovenstående har vi forsøgt at gennemgå det generelle område for omvendt betalingspligt på ovenstående varer, som det ser ud i skrivende stund. Ved generelle informationer og regler, der kan have betydning for din forretning, bør du dog altid kontakte din rådgiver for en nærmere gennemgang af, hvad de nye regler betyder for netop din virksomhed.

Drag