Gå til hovedsiden

Optjener medarbejdere ferie under barsel i indefrysningsperioden?

Hvordan forholder det sig med medarbejdere på barsel – optjener de feriepenge i indefrysningsperioden? Og hvad med periodisering af bonus? Det vil jeg svare på i dette nyhedsbrev.

Løn

Optjener min medarbejder ferie under barsel?
Hvis din medarbejder får hel eller delvis løn under barsel, optjener medarbejderen både feriedage og feriepenge. Delvis løn kan fx være en tredjedel af måneds-/timelønnen og pensionen.

Får din medarbejder ikke løn under barslen, optjener medarbejderen ikke feriepenge.

Er du i tvivl om din medarbejder skal have løn under barsel, kan du tage et kig på, ansættelseskontrakten, en eventuel kollektiv overenskomst eller om medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Barsel i indefrysningsperioden – hvad gør jeg med lønnen?
Får din medarbejder løn under barsel, og ligger barslen i indefrysningsperioden, optjener medarbejderen feriepenge til indefrysning. Det betyder, at du skal udbetale løn i en feriepengeberettiget løndel under medarbejderens barsel – så vil den automatisk indgå i jeres opgørsel for indefrosne feriepenge.

Får medarbejderen en delvis løn, vil beregningsgrundlaget for feriepengene være lønnen 4 uger før barslen.

De perioder, hvor din medarbejder ikke får løn under barsel, optjener medarbejderen ikke feriepenge, og optjener altså heller ikke feriepenge til indefrysning.

Mød Lise, der er på barsel under indefrysningsperioden
Lise er ansat i en virksomhed, hvor hun er på barsel fra den 1. november 2019 til den 31. august 2020. Lises månedsløn er kr. 25.000.
I ansættelseskontrakten er det aftalt, at hun har ret til delvis løn under barslen – svarende til kr. 20.000 – i sammenlagt 20 uger. Efter de 20 uger kan Lise søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Eftersom Lise får en delvis løn under barsel, skal virksomheden beregne hendes indefrosne feriepenge ud fra hendes løn 4 uger før barslen– nemlig Lises sædvanlige månedsløn på 25.000 kr. Efter de 20 uger får Lise ikke længere løn fra virksomheden, og optjener derfor ikke feriepenge længere.

Periodisering af bonus i indefrysningsperioden
Hvis din medarbejder har ret til bonus, skal du huske, at bonussen skal periodiseres i perioden, hvor den er ”optjent”.

Lad os komme med et eksempel:
Hvis din medarbejdere har optjent bonus i 2020, som først kommer til udbetaling i 2021, skal du huske at periodisere, således at 8/12 af bonusudbetalingen indgår i indberetningen for indefrosne feriepenge, da den er optjent i indefrysningsperioden.

Fristen for indberetning af indefrosne feriepenge til fonden er den 31. december 2020. Opgører I bonusudbetalingen efter fristen, kan I lave en ekstra indberetning, så I også får beregnet indefrosne feriemidler af bonusudbetalingen.

Sittika

Sittika Sevinc Kara

Juridisk Rådgiver, Visma DataLøn

Mest læste

  • Visma trækker i trøjen for en god sag

    I dag er det 1. marts og dermed også forårets første dag i kalenderen. Det har dog ikke været det, der har været det store samtaleemne i Visma House i Carlsberg Byen i dag men i stedet har vi markeret #fodboldtrøjefredag med farverige fodboldtrøjer, konkurrencer og stadionplatte for at støtte om Børnecancerfondens årlige indsamlingsdag.

  • Ret til provision under ferien?

    Får din medarbejder provision, skal du være opmærksom på, at vedkommende har ret til at blive kompenseret for den mistede provision under ferien. Men hvordan skal løn under ferie beregnes, når medarbejderne også får udbetalt provision? Er du nysgerrig, så læs mere her.

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.