Skal digital selvbetjening i det offentlige være obligatorisk?

 “ALLE BORGERE BETJENER SIG SELV PÅ NETTET. For alle borgere, der kan, gøres det trinvist obligatorisk at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.” – Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 JA! Økonomisk set er der inden tvivl om at digital selvbetjening skal være obligatorisk. Det er bemærkelsesværdigt meget billigere at servicere borgerne digitalt end ved personligt fremmøde. Det koster en kommune i omegnen ...

Hvad kan mobile applikationer gøre for forretningen?

Den mobile udvikling bringer avanceret teknologi ned i øjenhøjde, og ud hvor vi har brug for den. De mobile applikationer giver os muligheder for at understøtte forretningsprocesser, som tidligere krævede store investeringer. Men hvordan kommer man fra behov til færdig mobil applikation? Start med den gode idé Gå efter den forretningsidé som kombinerer de teknologiske muligheder med brugernes adfærd. Erfaringsmæssigt ...

Afskaffelse af multimedieskatten gavner innovationen

At regeringen har afskaffet multimedieskatten vil gavne innovationen, specielt når det kommer til spørgsmålet om at skabe vækst og innovation indenfor anvendelse af mobile forretningsapplikationer til smartphones.  Med færre ledige hænder på arbejdsmarkedet bliver det vigtigere og vigtigere for samfundet, at effektivisere den offentlige sektor, hvis vi skal kunne løfte nuværende og fremtidige opgaver. En af måderne dette gøres på ...

Sådan skaber du forståelse mellem enterprise arkitekter og udviklingsteams

TOGAF 9, som illustreret i EA reolen nedenfor, indeholder en meget nyttig opdeling af byggeblokke i arkitekturbyggeblokke og løsningsbyggeblokke , som jeg syntes kan være med til at skabe en bedre forståelse mellem enterprise arkitekter og udviklingsteams. Arkitekturbyggeblokke er primært arkitekturgruppens værktøj, som skaber et konceptuelt og logisk overblik. En arkitekturbyggeblok kan f.eks. være en forretningsproces, der består af flere ...