Gå til hovedsiden

Personalegodeundersøgelsen november 2017

Er personalegoder fortsat et strategisk middel til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og hvordan har virksomhedernes udbud af personalegoder ændret sig siden Finanskrisen?

I efteråret 2017 genoplivede vi vores gamle Videns- og Analyseunivers, og satte i første undersøgelse fokus på personalegoder. Formålet med undersøgelse af netop personalegoder gav os en unik mulighed for at benchmarke undersøgelsens resultater med vores tidligere undersøgelse om netop personalegoder, som vi gennemførte i 2009.

Og flere resultatsvar har ændret sig markant…

 1. anvendelsen af personalegoder som strategisk værktøj – i høj eller meget høj grad – er faldet fra 50% i 2009 til blot 28% i 2017
 2. Til spørgsmålet om der er foretaget ændringer i udvalget af personalegoder de sidste tre år svarer 87% af de adspurgte virksomheder, at de “i mindre grad” eller “slet ikke” har ændret deres udbudte personalegoder

 

Læs mere om Visma Videns- og Analyseunivers på vores hjemmeside, hvorfra du kan downloade Personalegoderapporten gratis og tilmelde dig vores fremtidige analyser (den næste i støbeskeen er om HR-parathed til Databeskyttelsesforordningen (GDPR)..

 


Da forfatteren af artiklen, Andreas Villumsen, ikke længere er ansat hos Visma Enterprise, bedes du kontakte Rikke Bundgaard, hvis du har spørgsmål til indholdet af artiklen.

Mest læste

 • Mød vores kollega Thea Rønn

  Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.

 • Den gode fratrædelsessamtale

  Den gode fratrædelsessamtale

  En fratrædelsessamtale bruges, når en medarbejder fratræder sin stilling. Den bruges af arbejdsgiver til at få “feedback” om medarbejderens erfaringer i virksomheden til brug for fremtiden, og samtalen bruges af den fratrædende medarbejder til at videregive information og få en afslutning på ansættelsesforholdet.

 • Mød vores kollega Katrine Pedersen

  Den 4. oktober holder Naturvidenskabernes Hus Science Day i hele landet – og vi er naturligvis med! Vi inviterer 100 folkeskoleelever ind til vores kontorer i både Carlsberg Byen og Aarhus, hvor de kan prøve kræfter med programmering og kodning og møde rollemodeller fra de forskellige Visma-selskaber.