Gå til hovedsiden

Regnskabet skal lukkes – er du klar?

Året 2015 går på hæld, og den travle tid for regnskabets afslutning nærmer sig. Er din regnskabsafdeling klar til udfordringen? Mange forhold skal drøftes inden regnskabet afsluttes, og I kan forberede meget allerede nu. Læs blogindlægget og deltag i morgenmødet den 8. december 2015.

Året 2015 går på hæld, og datoen nærmer sig for, hvornår størstedelen af danske virksomheder har regnskabsafslutning. Regnskabsafslutning er lig med travlhed for virksomhedernes regnskabsafdelinger og deres revisorer.

For at planlægge den mest optimale udnyttelse af ressourcer i regnskabsafdelingen ved regnskabsafslutningen og for at kunne imødegå revisorens spørgsmål, vil det være en fordel at sætte sig ind i processerne omkring lukningen af regnskabsåret.

Både for små og mellemstore virksomheder vil der skulle tages stilling til en række forhold inden for bl.a.

  • Modtagne fakturaer i 2015, der først skal betales i 2016
  • Indregning af salg, som kunderne først betaler i 2016
  • Procedurer omkring optælling af varelager samt selve optællingen
  • Stillingtagen til private udlæg / mellemregning
  • Indbetaling af frivillig acontoskat i februar 2016
  • Tab på debitorer

Derudover efterspørger revisorerne en del afstemninger og specifikationer, som typisk ikke udarbejdes løbende hen over året. Forberedelsen af en del af disse afstemninger og specifikationer kan allerede påbegyndes før regnskabsåret lukker. Det vil ligeledes være en fordel at gennemgå kontokort inden regnskabsåret lukkes således, at eventuelle fejlposteringer kan tilrettes inden for regnskabsåret.

Som regnskabsansvarlig skal der desuden tages stilling til forhold, der er forskellige inden for regnskabs- og skattelovgivning. Det vil typisk være forhold omkring anlægsaktiver og småanskaffelser, der bør vurderes.

For selskaber, hvis regnskabsår afsluttes den 31. december 2015, er fristen for indlevering af årsrapporten den 31. maj 2016. For selskaber, der ejer kapitalandele i andre selskaber og eventuelt er sambeskattet med disse, bør det allerede nu overvejes at lave en køreplan for gennemførelsen af regnskabsafslutningen for 2015. På den måde kan det sikres, at alle selskaber får indleveret deres regnskab inden for fristen og har mulighed for at indhente oplysninger omkring datterselskaberne i tide.

For personlige virksomheder skal regnskabsoplysningerne indleveres til SKAT inden den 1. juli 2016.

Bliv klædt på til regnskabsafslutningen – deltag i morgenmødet den 8. december

Er din virksomhed blandt de mange, som snart får travlt med regnskabsafslutningen? Så deltag i morgenmødet den 8. december fra kl. 9.00-10.30 i Herlev og få en gennemgang af, hvad der er vigtigt at huske, når regnskabet skal lukkes.

Vil du vide mere om Visma og Regnskab?

Vismas regnskabsløsninger hjælper mere end 160000 kunder med deres regnskab. Læs mere om, hvordan vi også kan hjælpe med jeres regnskab.

 

Mest læste