Gå til hovedsiden

Regnskabsrevolutionen

Regnskabsbranchen befinder sig midt i en teknologisk og strukturel revolution. Skybaseret teknologi og automatisering er ikke længere noget, der tilhører morgendagen – det foregår her og nu. Læs blogindlægget.

Regnskabsrevolution
Regnskabsrevolution

Regnskabsbranchen befinder sig midt i en teknologisk og strukturel revolution. Skybaseret teknologi og automatisering er ikke længere noget, der tilhører morgendagen – det foregår her og nu.

Stadig flere benytter sig af de muligheder, som teknologien og de skybaserede tjenester tilbyder. På samme måde som i den øvrige del af samfundet erstattes manuelle processer i stigende grad af selvbetjeningsløsninger eller selvlærende software.

Ja tak til begge dele!

I takt med udviklingen af teknologien udvikles virksomhedernes krav og behov også. De fleste af vores kunder ønsker både enkle, fleksible løsninger og faglige råd. Nogle ønsker at gøre langt det meste selv, mens andre ønsker en regnskabsfaglig sparringspartner. Nutidens kunder efterspørger en løsningsorienteret leverandør, der formår at give gode råd, og som tilbyder helhedsorienterede løsninger. De fleste kunder, der vælger at outsource administrative opgaver, er mindre optagede af teknologi. De er derimod optagede af at få dækket et behov, hvor tjenester og software integreres problemfrit. Kort sagt indebærer den teknologiske udvikling og de forandrende kundebehov nye forventninger til os som outsourcingspartner: fra en bilagsadministrator til en sparringspartner kendetegnet ved effektiv drift og god kvalitet – og fra en kontrollør af formelle krav til en leverandør af analyser og indsigt.

Analyse og indsigt styrker virksomheder

Det er ikke sådan, at bogholdere i dag ikke er rådgivere. Bogholdere er allerede gode sparringspartnere for virksomheder. Ændrede forventninger fra kunder trækker os imidlertid i en retning, der indebærer forøget fokus på branchekundskab og analytisk brug af regnskabstal. Alt dette for at forbedre virksomheden. Korrekt bogføring anses pga. lovmæssige krav som det fundament, som man bygger den forøgede indsigt i virksomhederne på. Der er næppe mange, der besidder så stor en mængde god styringsinformation som bogholdere.

Bogholderen er kundens rådgiver

Der er store lighedstegn mellem de forandringer, der foregår i regnskabsbranchen, og det, bankerne allerede har været igennem. Vi bevæger os i stadig større grad fra at være bogholdere til at være kunderådgivere. Det handler om at opbygge relationer, følge op på kunder løbende, være endnu mere tilgængelige – og ikke mindst beherske tal og kvalitet på overlegen vis. Som moderne bogholdere er det vores opgave at være tæt på kunderne og følge op på dem. Branchens udfordring består i at drive udviklingen fremover. Vi skal være proaktive og synliggøre vores spidskompetence, således at kunderne faktisk bliver villige til at betale for rådgivningstjenester, der skaber mere værdi.

Visma Services satser stort

Visma og Visma Services investerer årligt betydelige beløb i udvikling af software, der understøtter selvbetjening, automatisering og øget forretningsindsigt. Visma Services investerer omfattende i kompetenceopbygning og effektiv brug af fremtidens softwareløsninger.

Vi ved, at det er vigtigt at være på forkant med udviklingen. Vores rådgivere er godt udrustede, og vores systemer er godt tilriggede. Alt er tilrettelagt for at gøre din økonomiske hverdag enklere og bedre.

Vil du vide mere om Visma og Regnskab?

Vismas regnskabsløsninger hjælper mere end 160000 kunder med deres regnskab. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe med jeres regnskab.

Mest læste