Blog

Den gode fratrædelsessamtale

Får din medarbejder provision, skal du være opmærksom på, at vedkommende har ret til at blive kompenseret for den mistede provision under ferien. Men hvordan skal løn under ferie beregnes, når medarbejderne også får udbetalt provision? Er du nysgerrig, så læs mere her.

Medarbejdere har ret til mistet provision under ferien

Måske afhænger dine medarbejderes provision af de salg de laver, og så kan provisionen variere fra måned til måned. Da der kan være store udsving, kan det være svært at beregne, hvordan din medarbejder skal kompenseres for den mistede provision under sin ferie.

Højesteret har for nyligt fastslået at kompensationen for mistet provision under ferie skal beregnes som feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen i det forudgående optjeningsår (kalenderår).

Sådan skal du udbetale grundløn, ferietillæg og provision under ferien

Hvis du har en provisionslønnet medarbejder, som har løn under ferie, og mister medarbejderen provision på grund af ferieafholdelse, skal du under ferien udbetale:

  • Løn under ferie
  • Ferietillæg (medmindre det fulde ferietillæg allerede er udbetalt)
  • Feriegodtgørelse af provisionen (beregnet som 12,5 % af provisionen i det forudgående optjeningsår)

Betaling af feriegodtgørelse af provisionen under ferien skal svare til de feriedage, som medarbejderen afholder. Du skal være opmærksom på, at feriegodtgørelse af provisionen ikke skal indbetales til FerieKonto. Du kan beholde feriegodtgørelsen i virksomheden, indtil din medarbejder afholder ferie og skal have feriegodtgørelsen udbetalt.

Hvordan beregnes den mistet provision efter den nye ferielov?

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, vil beregningsgrundlaget for mistet provision under ferien, beregnes som feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen i ferieåret (perioden den 1. september til den 31. august).

Læs meget mere om den nye ferielov her >>

Drag