Sådan skaber du forståelse mellem enterprise arkitekter og udviklingsteams

TOGAF 9, som illustreret i EA reolen nedenfor, indeholder en meget nyttig opdeling af byggeblokke i arkitekturbyggeblokke og løsningsbyggeblokke , som jeg syntes kan være med til at skabe en bedre forståelse mellem enterprise arkitekter og udviklingsteams.

Arkitekturbyggeblokke er primært arkitekturgruppens værktøj, som skaber et konceptuelt og logisk overblik. En arkitekturbyggeblok kan f.eks. være en forretningsproces, der består af flere underliggende arkitekturprodukter (dele af begrebsmodellen, use case, forretningsregler, etc.). Arkitekturbyggeblokke er gode, når virksomhedens strategi skal konkretiseres i forskellige initiativer. Dette kunne være en konsolidering i et ‘shared services’ program. Med andre ord: Arkitekturbyggeblokke er velegnede under dialog med forretningen.

Løsningsbyggeblokke er teknologinære og implementerbare komponenter, der direkte kan anvendes af andre projekter.  Dette kunne f.eks. være en fælles integrationsplatform, eller en service der henter kundeinformation fra CRM systemet.  Løsningsbyggeblokke er derfor velegnede under dialog med udviklingsteams, it leverandører, driftorganisationen, m.m.

I et kommende indlæg vil jeg alliere mig med min gode kollega Finn Uldum. Der vil vi komme ind på, hvordan EA reolen kan ‘skinnes’ med en klassificering af arkitekturprodukter, så de giver mening som sammenhængende byggeblokke.

Jeg er CTO i Visma Sirius og har gennem en årrække beskæftiget mig med arkitekturdisciplinen - lige fra løsningsarkitektur til enterprise arkitektur, herunder fremherskende arkitekturmønstre og teknologimodeller. Indenfor de seneste år er jeg begyndt at interessere mig for, hvordan man får koblet arkitekturdimensionen til selve implementeringen i de enkelte projekter. Flere og flere tager den agile udviklingsmodel til sig og det er vigtigt ikke at glemme "klassiske" discipliner som arkitekturarbejdet og projektledelse. Jeg har 20 års erfaring i it branchen og har arbejdet med softwareudvikling, arkitektur, it ledelse, projektledelse og implementering af agile processer.