Sådan skaber du forståelse mellem enterprise arkitekter og udviklingsteams

TOGAF 9, som illustreret i EA reolen nedenfor, indeholder en meget nyttig opdeling af byggeblokke i arkitekturbyggeblokke og løsningsbyggeblokke , som jeg syntes kan være med til at skabe en bedre forståelse mellem enterprise arkitekter og udviklingsteams.

Arkitekturbyggeblokke er primært arkitekturgruppens værktøj, som skaber et konceptuelt og logisk overblik. En arkitekturbyggeblok kan f.eks. være en forretningsproces, der består af flere underliggende arkitekturprodukter (dele af begrebsmodellen, use case, forretningsregler, etc.). Arkitekturbyggeblokke er gode, når virksomhedens strategi skal konkretiseres i forskellige initiativer. Dette kunne være en konsolidering i et ‘shared services’ program. Med andre ord: Arkitekturbyggeblokke er velegnede under dialog med forretningen.

Løsningsbyggeblokke er teknologinære og implementerbare komponenter, der direkte kan anvendes af andre projekter.  Dette kunne f.eks. være en fælles integrationsplatform, eller en service der henter kundeinformation fra CRM systemet.  Løsningsbyggeblokke er derfor velegnede under dialog med udviklingsteams, it leverandører, driftorganisationen, m.m.

I et kommende indlæg vil jeg alliere mig med min gode kollega Finn Uldum. Der vil vi komme ind på, hvordan EA reolen kan ‘skinnes’ med en klassificering af arkitekturprodukter, så de giver mening som sammenhængende byggeblokke.

Mest populære

  • 8 tips til en bedre søvn

    8 tips til en bedre søvn

    Hvis du er træt, er du ikke særlig effektiv. Dette blogindlæg handler om, hvordan du kan arbejde mere effektivt, ved at give dig 8 tips til en bedre søvn.

  • Hvordan får nutidens controller tid til at agere business partner?

    En traditionel controller forbindes ofte med én, der har styr på virksomhedens økonomi, budgetter og regnskaber. Et vigtigt fokus som nutidens controller naturligvis også skal være en haj til. I dag forventes det dog, at nutidens controller også kan agere business partner for organisationen gennem økonomisk rådgivning om fremtiden på baggrund af fakta. Dette ekstra fokusområder kræver, at der frigøres tid – blandt andet fra de manuelle og bearbejdende dataprocesser, som et BI-værktøj kan medvirke til.