Gå til hovedsiden

Selskabers acontoskat for 2014

Fristen for frivillig indbetaling eller nedsættelse er d. 20. november. Læs her om du bør overveje dette for dit selskab.

Acontoskat i november 2014

Senest den 20. november 2014 skal selskaber betale den sidste rate af ordinær acontoskat for indkomståret 2014. I den forbindelse er det vigtigt, at der tages stilling til om selskabet  eventuelt skal foretage en frivillig indbetaling af acontoskat, eller om den ordinære rate eventuelt skal sættes ned.

Frivillig indbetaling af acontoskat

Man kan frivilligt indbetale acontoskat for indkomståret 2014 til og med den 20. november 2014. Ved beregning af restskat/overskydende skat bliver den frivillige indbetaling reduceret med 0,3 %. Det betyder, at hvis selskabet for eksempel frivilligt indbetaler 100.000 kroner, så indgår denne indbetaling kun i skatteberegningen med kr. 99.700.

Har selskabet restskat for 2014, får man et tillæg på 4,6 %, som ikke er fradragsberettiget.
Har selskabet derimod overskydende skat, får man en skattefri procentgodtgørelse på 1,1 %.

Er frivillig indbetaling en god idé?

Fordelene ved en frivillig indbetaling afhænger af, om selskabets lånerente eller afkastet af selskabets likviditet er mindre end SKAT´s rentetillæg.

Med en frivillig indbetaling slipper selskabet for at betale procenttillægget på 4,6 % – dog reduceres indbetalingen med 0,3 %. Dvs., at selskabet sparer 4,3 % i rente, som svarer til en rente før skat på ca. 5,7 %. Det er altså en fordel at foretage en frivillig indbetaling, hvis selskabet betaler en bankrente, som er mindre end 5,7 %, eller hvis selskabets overskydende likviditet har et afkast på mindre end 5,7 %.

Nedsættelse af den ordinære acontoskat

Hvis selskabet forventer, at selskabsskatten i 2014 vil være væsentligt lavere end den beregnede acontoskat, kan man få raterne sat ned. Sidste frist for en nedsættelse er den 20. november 2014.

Læs mere om hvordan du indbetaler frivillig acontoskat på SKAT’s hjemmeside.

Mest læste

  • Det betyder den nye revisorlov for din virksomhed

    Uafhængighed og uvildighed. Det er formålet med de kommende ændringer til revisorloven, der træder i kraft senest 17. juni 2016. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan loven får indflydelse på din virksomhed.

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.