Gå til hovedsiden

Share… What?

Danske Iværksættere bruger få ressourcer på at fremme forretningsmulighederne på de sociale platforme.

Like, share, og vi kunne blive ved. De fleste af os bruger mere og mere tid på de sociale medie platforme, men det er ikke ”blot” til sjov og underholdning! Der findes gode forretningsmuligheder på de sociale medieplatforme. Du kan bl.a. få inspiration på Facebooks egen hjemmeside

Men en undersøgelse fra Multidata, som er udarbejdet i forbindelse med Iværk&Vækst 2011 viser, at de 455 adspurgte iværksætterne ikke umiddelbart ”tænker” forretning og salg på de sociale medier på trods af, at 65 % bruger dem i professionelle sammenhænge, hvilket især er det yngre segment (15-39 årige).

De sociale medier bliver derimod brugt af iværksætterne til PR og markedsføring. Ud af de 455 adspurgte iværksættere, er det hele 70 %, som anvender Facebook til dette.

I salgsøjemed er det ’kun’ 49 % af iværksætterne, som anvender de sociale medier til salg. Er der her et uudnyttet forretningspotentiale? Ifølge Maggie Fox, som er administrerende direktør og grundlægger af Social Media Group har udtalt til VISMAgazine, at “businesses that underestimate the value of social media will struggle. You have to communicate with your customers where they are and where they spend their time.”

Iværksætterne bruger i hvert fald ikke de fornødne ressourcer på dette område. De anvender udelukkende gratis alternativer og egen arbejdskraft, når de færdes på sociale medier, og samtidig bruger 7 ud af 10 iværksættere under fem timer om ugen på sociale medier. Beror det på manglende viden?

Dette forklaringsrationale bliver anvendt hyppigt, men ligeledes forklaringen om, at de sociale medier ikke passer ind i forretningen. Det er knap 1/3 del af iværksætterne og primært det ældre segment )50 + år), som bruger dette forklaringsrationale. Er det så et generationsspørgsmål?

Her kan vi igen trække på Maggie Fox, der mener, at teknologien skaber mulighederne, og at mennesker blot – på samme måde, som man skulle vende sig til nytteværdien af TV, radio og internettet – skal vende sig til de sociale medier.

Har du nogle gode tips, som du vil dele med andre?

Se hele interviewet med Maggie Fox »

Mest læste