Husk: Indtastning af ejerforhold i ejerregisteret

Erhvervsstyrelsen åbnede den 15. december 2014 for selskabers indtastning af ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister på VIRK.dk. Denne registrering erstatter således årsregnskabslovens krav. Det vides endnu ikke, hvornår ophævelsen af kravene i årsregnskabsloven træder i kraft.