Visma Consulting er GDPR compliant

Med en ISAE 3000 revisorerklæring kan vi i Visma Consulting dokumentere, at virksomhedens sikkerhedsprocedurer lever op til alle krav i EU’s persondataforordning.