Tag arkiv: Skat

Abonner på feed
Medarbejdere fra udlandet

Rejsende lønmodtagere og skattefrie godtgørelser

Har du styr på din kontrolforpligtelse som arbejdsgiver? Det kan blive dyrt at lade være! Hvert år udbetaler danske arbejdsgivere store skattefrie beløb til deres medarbejdere, når de rejser i forbindelse med arbejdet. Det drejer sig om kørselsgodtgørelser og godtgørelser til dækning af kost, logi og småfornødenheder. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at kontrollere, at alle betingelserne for at udbetale skattefrie godtgørelser er til stede, da du i modsat fald kan risikere at skulle betale skatten af de udbetalte godtgørelser.

Husk: Indberet grundregistreringer hos SKAT

Nu kan du foretage engangsindberetning af uudnyttet underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013. Den 1. oktober 2014 åbnede SKAT for indberetning af vigtige oplysninger omkring selskabers grundregistreringer. Dette medfører blandt andet, at selskaber, fonde og foreninger skal foretage en engangsindberetning af uudnyttede underskud fra indkomståret 2002 til indkomståret 2013 samt historiske skattefri omstruktureringer, der har tilknytning hertil frem til ...