Gå til hovedsiden

Tjekliste til årsafslutningen

Inden du går i gang med årsafslutningen, bør du gennemgå denne tjekliste, så du får afsluttet regnskabsåret korrekt.

Årsafslutningen

Julestemningen spreder sig, og før vi ved af det, skriver vi 2016 og dermed påbegyndelsen af et nyt regnskabsår for de fleste. Inden du går i gang med årsafslutningen, bør du gennemgå denne tjekliste, så du får afsluttet det gamle år korrekt.

1. Afstem dine forventninger med revisoren

Det er en god idé at tage fat i din revisor i god tid, og få talt om, hvilket materiale, som du skal udarbejde og hvad det skal indeholde. De fleste revisorer ligger inde med en arbejdsplan, hvor der er en specifikation af, hvad der skal indgå i materialet til revisoren.

2. Gå tidligt i gang med årsafslutningen

Det er ikke alt arbejdet i forhold til årsafslutningen, som du kan lave allerede nu, men på mange områder er det faktisk muligt at gå i gang lang tid før, at regnskabsåret er ovre. Det gælder eksempelvis arbejdet med at:

  • Kopiere bilag knyttet til anlægsaktiver
  • Kopiere nye leasing-, leje- og låneafgifter
  • Indhente referater fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøder
  • Finde nødvendige oplysninger fra Skat
  • Forberede de øvrige stamdata, som revisoren ønsker

3. Har du fået alle omkostninger og udgifter med?

Har du husket alle omkostninger og udgifter, selvom de først betales i 2016? Det er fakturadatoen, der er afgørende for moms- og skattefradrag. Så selvom betalingsfristen først er i 2016, så skal omkostningerne og udgifterne med her i 2015.

4. Har du alle salgsfakturaer for 2015 med?

Har du husket alle salgsfakturaer for 2015, selvom kunden først betaler i 2016? Her er det også fakturadatoen, der er gældende for, hvilket regnskabsår det skal med i.

5. Har du noget igangværende arbejde?

Igangværende arbejde skal gøres op således, at hvis du har et påbegyndt projekt, som først skal afsluttes i næste regnskabsperiode, skal den del af den endelige faktura, som vedrører arbejdet i indeværende år beregnes og medtages i det regnskab.

6. Har du private udlæg eller rejseudgifter du skal have med i regnskabet?

Hvis du har lagt ud for ting, som egentlig skal betales af firmaet, så skal du have dem med i 2015-regnskabet. Du skal dog huske at have dokumentation/ kvitteringer for købene. Har du haft rejseaktiviteter, kan du trække f.eks. kost, logi og transport fra.

7. Bogfører du forkerte bilag?

Det ses desværre ofte at flere bogførte bilag ikke lever op til kravene for, hvad et gyldigt bilag er. Følgende er IKKE gyldige bilag:

  • Dankort-kvitteringer (uden at du har den øverste del af kvitteringen)
  • En rykker fra en leverandør
  • Et kontoudtog fra en leverandør
  • En linje på et kontoudtog

Du kan bruge den hovedregel, at hvis ikke momsen kan ses på bilaget, så er det ikke gyldigt, og du kan i øvrigt ikke få fradrag for momsen, hvis ikke den fremgår af bilaget.

8. Har du talt dit lager korrekt op?

Har du et varelager? Så opgøres værdien af dit varelager som indkøbsprisen + hjemtagelsesomkostninger. Hjemtagelsesomkostningerne omfatter transport af varer i forbindelse med indkøbet, spedition og eventuelle toldafgifter.

Vareforbruget som kan trækkes fra i det skattemæssige regnskab er:

Varekøb + hjemtagelsesomkostninger
+ varelageret ved regnskabsårets start
– varelageret ved regnskabsårets slutning

= vareforbrug (den del af varekøbet, der er fradrag for i det aktuelle regnskab)

Mest læste