Gå til hovedsiden

Tydeligt behov for NemVirksomhed

67% af selvstændige ønsker enkelhed og automatisering siger analyse fra SKAT og Visma støtter op!

67 % af selvstændige ønsker enkelhed og automatisering siger analyse fra SKAT og Visma støtter op!

Som omtalt i en tidligere blog vedtog Folketinget sidste sommer projektet NemVirksomhed som en del af Vækstpakke 2014.

SKAT har nu foretaget og offentliggjort en større baggrundsanalyse med interessante resultater, der tydeligt viser behovet for NemVirksomhed. I hovedtræk fortæller de:

67% ønsker enkelhed og automatisering

Elektronisk indrapportering af f.eks. moms til SKAT, samt automatisk udveksling af data med banker, er et af grundelementerne i NemVirksomhed, og er heldigvis det som virksomhederne ønsker sig allermest. Som leverandør af regnskabsprogrammer oplever vi hver eneste dag situationer, hvor kunder kontakter os, for effektivisere administrationen, sådan at de kan fokusere på deres forretning. Nu hvor dette er højt på agendaen hos SKAT, håber vi derfor også, at projektet lykkes og der etableres ny åbenhed omkring elektronisk udveksling af data mellem SKAT, banker og softwareleverandører.

57% af virksomhederne bogfører med papir og pen eller regneark (f.eks. Excel)

Næsten 2/3 af virksomhederne der selv bogfører, benytter ikke et regnskabsprogram til at hjælpe med deres bogføring. Dette øger risikoen for fejl i registrering og angivelser til SKAT. Samtidigt betyder det også, at mange virksomheder ikke udnytter mulighederne for, at få et bedre overblik over virksomhedens samlede økonomi, betalinger, moms osv. ligesom at der vil kunne spares meget tid ved at benytte et moderne regnskabssystem, som forenkler og øger kvaliteten i administrationen.

52% mangler viden om bogføringsregler

Bogføringsregler er, naturligt nok, sjældent hovedfokus for mindre selvstændige og mere end halvdelen mener derfor også, at de mangler viden om reglerne på området. På samme måde svarer hele 59 % at det er svært at holde sig ajour med nye regler og lovgivning. En forenkling af reglerne fra SKAT, standardisering af eksempelvis kontoplan, og endnu bedre vejledninger, vil derfor være en hjælpende hånd til rigtig mange virksomheder

Som ledende systemleverandør af regnskabsprogrammer og ERP i Danmark, deltager Visma selvfølgeligt aktivt i dialogen med SKAT. På baggrund af de indledende møder kan jeg fortælle, at projektet er ambitiøst og helt sikkert vil forenkle og effektivisere hverdagen for mange selvstændige i Danmark. Alle selvstændige kan derfor se meget frem til NemVirksomhed og Visma støtter selvfølgelig projektet til fulde med vores viden og erfaringer.

Mest læste

  • Omvendt betalingspligt – hvordan er det nu?

    Fra d. 1 juli 2014 har nye regler været gældende for moms ved køb af mobiltelefoner, PC’er, tablets m.v. Vi gennemgår her hvad det betyder både for dig som køber og sælger af mobil- og IT-udstyr.

  • Det betyder den nye revisorlov for din virksomhed

    Uafhængighed og uvildighed. Det er formålet med de kommende ændringer til revisorloven, der træder i kraft senest 17. juni 2016. Læs med her, hvis du vil vide, hvordan loven får indflydelse på din virksomhed.